Aplikacija „Fotografije“ za Windows pomoć

Aplikaciju „Fotografije“ možete da koristite da biste prikazali i uređivali fotografije i video zapise u biblioteci slika i u OneDrive, kao i da biste uvezli fotografije i video zapise. Aplikacija „Fotografije“ uključuje širok opseg opcija za uređivanje kako biste poboljšali fotografije, od automatskog popravljanja do naprednih prilagođavanja. Kad uredite fotografije i video zapise, možete ih podeliti sa prijateljima i porodicom a da pritom ne napuštate aplikaciju.

Ova aplikacija uključuje mnogo opcija za prilagođavanje fotografija, ali ako ste zainteresovani za naprednije izmene ili rad sa metapodacima, pretražite Windows prodavnicu na računaru da biste pronašli druge aplikacije za uređivanje fotografija. Druga opcija je da preuzmete Foto-galeriju. Imajte u vidu da Foto-galerija nije dostupna za Windows RT 8.1.

Za više informacija o snimanju fotografija i video zapisa pogledajte Pomoć za aplikaciju „Kamera“ i veb kamere i Aplikacija Movie Moments za Windows: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Otvorite aplikaciju „Fotografije“

Postoji nekoliko različitih načina da se otvori aplikacija „Fotografije“.

Ako ste na početnom ekranu

Dodirnite ili izaberite pločicu „Fotografije“.

Ako koristite drugu aplikaciju ili radnu površinu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Fotografije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Fotografije iz rezultata.

Ako koristite istraživač datoteka

 1. Idite na fotografiju koju želite da vidite u aplikaciji „Fotografije“.

 2. Kliknite desnim tasterom miša ili pritisnite i držite, dodirnite ili izaberite stavku Otvori pomoću, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Fotografije.

Ako želite da promenite aplikaciju koja se koristi za automatsko otvaranje fotografija, pogledajte članak Odaberite aplikacije koje Windows podrazumevano koristi.

Pregled fotografija i video zapisa u aplikaciji „Fotografije“

Aplikacija „Fotografije“ prikazuje fotografije i video zapise u biblioteci „Slike“ na računaru i u OneDrive. Biblioteka „Slike“ je pre svega fascikla „Slike“, ali može uključivati i spoljne disk jedinice, deljene mrežne fascikle i ostale fascikle na računaru.

Da biste videli datoteke u OneDrive

 1. Otvorite aplikaciju „Fotografije“

 2. U gornjem levom uglu dodirnite ili izaberite stavku Biblioteka slika, a zatim dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

Napomena

 • Možda ćete morati da se prijavite koristeći Microsoft nalog da biste videli OneDrive datoteke.

Pregled datoteka u biblioteci „Slike“

 1. Otvorite aplikaciju „Fotografije“

 2. U gornjem levom uglu dodirnite ili izaberite stavku OneDrive, a zatim dodirnite ili izaberite Biblioteka slika.

Ako ne vidite neke fotografije i video zapise u aplikaciji, pogledajte odeljak za rešavanje pomoći za pomoć.

Uvoz fotografija i video zapisa

 1. Povežite fotoaparat, telefon ili spoljnu disk jedinicu sa računarom.

 2. Otvorite aplikaciju „Fotografije“

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 4. Dodirnite ili izaberite stavku Uvoz.

  Ako imate problema ili želite da uvezete sa DVD-a, pogledajte članak Uvoz fotografija i video zapisa sa fotoaparata, telefona ili DVD-a.

 5. Dodirnite ili izaberite uređaj sa kog želite da uvezete.

 6. Aplikacija automatski traži sve fotografije i video zapise koji nisu uvezeni pre i označava ih. Brzo prevucite nadole na svakoj fotografiji ili video zapisu koji želite da uvezete ili dodirnite i izaberite stavku Izaberi sve.

Fotografije i video zapisi sačuvani su u fascikli „Slike“, u fascikli sa datumom kad su datoteke uvezene.

Uređivanje fotografija i video zapisa

Izrezivanje fotografije

 1. Otvorite fotografiju koju želite da izrežete.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Izreži.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Odnos širina/visina i izaberite neku od unapred određenih opcija ili prevucite ivice gde želite.

 5. Dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

 6. Sačuvajte izrezanu fotografiju. Možete da ažurirate originalnu fotografiju ili sačuvate kopiju sa izmenama.

Rotiranje fotografije

 1. Otvorite fotografiju koju želite da rotirate

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Rotiraj. Fotografija se rotira za 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu. Svaki dodir ili klik okreće je za još 90 stepeni.

Fotografija se automatski čuva.

Napomena

 • U aplikaciji „Fotografije“ nije moguće rotirati video zapise.

Uređivanje fotografije

 1. Koristeći aplikaciju „Fotografije“ otvorite video koji želite da uredite.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi.

 4. Dodirnite ili izaberite kategoriju na levoj strani, na primer Automatski popravi ili Svetlo. Opcije za uređivanje kategorije pojavljuju se na desnoj strani fotografije.

 5. Dodirnite ili izaberite neku opciju na desnoj strani. Više informacija o svakoj opciji potražite u članku Uređivanje fotografija i video zapisa.

 6. Nastavite da birate nove opcije dok ne završite sa uređivanjem.

 7. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 8. Sačuvajte uređenu fotografiju. Možete da ažurirate originalnu fotografiju ili sačuvate kopiju sa izmenama.

Isecanje video zapisa

 1. Koristeći aplikaciju „Fotografije“ otvorite video koji želite da skratite.

 2. Brzo prevucite nadesno ili kliknite na strelicu na levoj strani ekrana da biste pregledali nedavno snimljene fotografije i video zapise. Nastavite brzo da prevlačite ili da klikćete na strelice dok ne pronađete željeni video.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 4. Dodirnite ili izaberite stavku Skrati, a zatim premestite regulatore na levom i desnom kraju vremenske linije na nove tačke početka i završetka.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Sačuvaj kopiju.

Brisanje fotografije ili video zapisa

 1. U aplikaciji „Fotografije“ idite u fasciklu sa datotekama koje želite da izbrišete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako gledate listu fotografija i video zapisa, brzo prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša na datoteke koje želite da izbrišete. Možete i da dodirnete ili izaberete stavku Izaberi sve.

  • Ako otvorite fotografiju ili video, brzo prevucite sa dna ili kliknite desnim tasterom miša da biste videli komande aplikacije.

 3. Dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Pomoću aplikacije „Kamera“, aplikacije OneDrive ili istraživača datoteka možete i da izbrišete fotografije.

Organizovanje datoteka i fascikli

Aplikaciju „Fotografije“ možete da organizujete za osnovnu organizaciju kao što je kreiranje novih fascikli i premeštanje, preimenovanje i brisanje datoteka. Za zadatke kao što je organizovanje datoteka u više fascikli i promena naprednih postavki, najbolje je da koristite istraživač datoteka. Više informacija o korišćenju istraživača datoteka potražite u članku Rad sa datotekama i fasciklama.

Kada koristite aplikaciju „Fotografije“ za organizovanje datoteka, morate da budete u prikazu liste. Ako ste otvorili fotografiju ili video i želite da uradite nešto kao što je preimenovanje ili premeštanje, koristite strelicu „Nazad“, a zatim brzo prevucite nagore ili kliknite desnim tasterom miša da biste videli te komande.

Kreiranje nove fascikle

 1. U aplikaciji „Fotografije“ idite na mesto na kojem želite da kreirate fasciklu.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nova fascikla.

 4. Unesite ime za fasciklu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Kreiraj.

Isecanje, kopiranje, lepljenje, preimenovanje ili brisanje datoteka

 1. U aplikaciji „Fotografije“ idite u fasciklu sa datotekama koje želite da organizujete.

 2. Izaberite datoteke.

 3. Dodirnite ili kliknite na komandu koju želite da koristite.

 4. Postupite na sledeći način:

  • Za Iseci ili Kopiraj idite na novo mesto na koje želite da stavite datoteke ili fascikle, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Nalepi.

  • Za komandu Preimenuj unesite novo ime datoteke, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Preimenuj. (Istovremeno možete da preimenujete samo jednu datoteku.)

  • Za komandu Izbriši dodirnite ili izaberite stavku Izbriši.

Personalizovanje pločice „Fotografije“ na početnom ekranu

Korišćenje sopstvene fotografije na pločici

 1. Otvorite aplikaciju „Fotografije“

 2. Pronađite fotografiju koju želite da koristite na pločici, a zatim je dodirnite ili kliknite na nju da biste je otvorili.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 4. Dodirnite ili izaberite stavku Postavi kao, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Pločica „Fotografije“.

Kada sledeći put budete na početnom ekranu, videćete fotografiju kao pozadinu pločice „Fotografije“. Dodirnite je ili izaberite da biste otvorili aplikaciju „Fotografije“.

Nasumičan raspored fotografija na pločici

Kada ovo uključite, pločica „Fotografije“ će rotirati 5 slika od 50 nedavno dodatih slika.

 1. Otvorite aplikaciju „Fotografije“

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Postavke.)
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 4. Postavite opciju Nasumično rasporedi fotografije na pločici „Fotografije“ na vrednost Uključeno.

Zaustavljanje prikazivanja fotografija na pločici

 1. Idite na početni ekran.

 2. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na pločicu „Fotografije“.

 3. Dodirnite ili izaberite Isključivanje aktivne pločice.

Prikaz fotografija na zaključanom ekranu ili kao lozinke slike

Zaključani ekran je ekran koji vidite kada zaključate računar (ili kada se automatski zaključa nakon nekog vremena neaktivnosti). Možete da dodate omiljene fotografije dece, ljubimaca i fotografije sa odmora ili čak da kreirate projekciju slajdova sa mnogo slika na zaključanom ekranu. Možete da koristite fotografiju kao lozinku slike što je zabavan način za prijavljivanje.

Postavljanje fotografije kao zaključanog ekrana

 1. Otvorite aplikaciju „Fotografije“

 2. Pronađite fotografiju koju želite da koristite i dodirnite je ili kliknite na nju da biste je otvorili.

 3. (Opcionalno) Izrežite fotografiju da bi se uklopila na zaključani ekran:

  1. Dodirnite ili izaberite stavku Izreži.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Odnos širina/visina, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Ekran za zaključavanje. Pojavljuje se pravougaonik koji pokazuje koji deo fotografije će biti prikazan na zaključanom ekranu.

  3. Pomerite fotografiju da pokaže deo fotografije koji želite da se pojavljuje na zaključanom ekranu, a zatim dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

  4. Sačuvajte fotografiju.

 4. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 5. Dodirnite ili izaberite stavku Postavi kao, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Ekran za zaključavanje.

Reprodukovanje projekcije slajdova

 1. Otvorite aplikaciju „Fotografije“

 2. idite u fasciklu sa fotografijama koje želite da koristite u projekciji slajdova.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)
 4. Dodirnite ili izaberite stavku Projekcija slajdova. Aplikacija će se rotirati kroz fotografije u toj fascikli.

Projekcije slajdova možete da reprodukujete na pločici „Fotografije“ ili na zaključanom ekranu.

Deljenje fotografija, video zapisa i panorama

Postoji nekoliko opcija za deljenje iz aplikacije „Fotografije“, u zavisnosti od toga gde se skladište. Sve fotografije i video zapisi u aplikaciji „Fotografije“ mogu se deliti sa svim aplikacijama koje su dostupne na dugmetu „Deli“, kao što je aplikacija „Pošta“. Ako su vaše datoteke uskladištene u usluzi OneDrive, imate opciju da pošaljete poziv koji određenim osobama daje dozvolu da vide datoteke ili pribave vezu za deljenje sa širom publikom.

Deljenje fotografija i video zapisa u OneDrive

 1. U aplikaciji „Fotografije“ brzo prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša na datoteke i fascikle da biste ih izabrali.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Deli.

 3. Da biste delili sa određenim pojedincima ili grupama, odaberite stavku Pozovi osobe. Da biste delili sa mnogo ljudi koje možda lično ne poznajete, odaberite stavku Preuzmi vezu. Više informacija o deljenju potražite u članku OneDrive: FAQ.

Deljenje fotografija i video zapisa iz biblioteke „Slike“

Na ovaj način možete da delite fotografije u aplikaciji OneDrive.

 1. U aplikaciji „Fotografije“ idite do fascikle sa fotografijama ili video zapisima koje želite da delite.

 2. Brzo prevucite nadole preko svake fotografije ili video zapisa koji želite da delite ili kliknite na njega desnim tasterom miša. Možete da otvorite jednu fotografiju ili video zapis.

 3. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)
 4. Dodirnite ili izaberite aplikaciju pomoću koje želite da delite i pratite uputstva na ekranu.

Savet

Ako vidite poruku „Žao nam je, došlo je do problema“

Ako vidite poruku o grešci Žao nam je, došlo je do problema, verovatno je došlo do problema tokom nadogradnje koja se može otkloniti vraćanjem podrazumevanih biblioteka. Ako aplikacija i dalje ne radi nakon ovoga, pogledajte stranicu zajednice Muzika, fotografije i video zapisi na Windows forumu da biste našli moguća rešenja.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite istraživač datoteka, a zatim u rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Istraživač datoteka.

 3. Dodirnite ili izaberite karticu Prikaz.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Okno navigacije i uverite se da je stavljen znak potvrde u polje Prikaži biblioteke.

 5. U levom oknu dodirnite ili izaberite karticu Biblioteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 6. Dodirnite ili izaberite stavku Vrati na podrazumevane vrednosti.

 7. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Ako ne vidite fotografije i video zapise koje očekujete da vidite

Postoji nekoliko razloga zbog kojih se ne pojavljuju fotografije i video zapisi koje očekujete da vidite u aplikaciji „Fotografije“. Na primer, ako vaše datoteke nisu u biblioteci „Slike“, aplikacija „Fotografije“ ih neće pronaći. Evo nekoliko stvari koje možete da probate da biste ih videli u aplikaciji.

Premeštanje datoteka u biblioteci „Slike“

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite istraživač datoteka, a zatim u rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Istraživač datoteka.

 3. Potražite fasciklu koja sadrži fotografije. (Ako se datoteke nalaze na spoljnoj disk jedinici, povežite je sa računarom).

 4. Dodirnite ili izaberite meni Datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otvori novi prozor.

 5. Iz originalne fascikle u fasciklu „Slike“ prevucite ili kopirajte fasciklu ili fotografije koje želite da vidite u aplikaciji „Fotografije“.

Dodavanje datoteka, fascikli i disk jedinica u biblioteku „Slike“

Ako imate fotografije u drugoj fascikli ili na drugoj disk jedinici i ne želite da ih premestite u fasciklu „Slike“, možete ih dodati u biblioteku „Slike“. Da biste saznali kako, pogledajte članak „Kako da dodam fasciklu u biblioteku?“ u Biblioteke: najčešća pitanja.

Prikaz sličica iz biblioteke „Slike“

Ako ste izvršili nadogradnju sa prethodne verzije operativnog sistema Windows, datoteke sličica se možda neće pojaviti u aplikaciji „Fotografije“. Evo šta da uradite da bi se pojavile.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite istraživač datoteka, a zatim u rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Istraživač datoteka.

 3. Dodirnite ili izaberite karticu Prikaz.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Promena opcija fascikle i pretrage.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Prikaz i opozovite izbor u polju za potvrdu Uvek prikaži ikone, nikada sličice.

 6. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Zašto ne mogu da vidim fotografije iz usluga Facebook, Flickr ili sa drugih disk jedinica u aplikaciji „Fotografije“?

Aplikacija „Fotografije“ za Windows 8.1 i Windows RT 8.1 ne podržava povezivanje sa uslugama Facebook ili Flickr.

Traženje odgovora u Microsoft zajednici

Ako vam ovi predlozi ne pomognu da rešite problem, na stranici zajednice Muzika, fotografije i video, na Windows forumu, proverite da li postoje rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene uređaje. Ovo može biti korisno kada imate probleme sa hardverom ili poruke o greškama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?