Korišćenje naloga e-pošte preko POP protokola u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1

Aplikacija „Pošta“, koju dobijate uz Windows 8.1 i Windows RT 8.1, ne podržava dodavanje naloga e-pošte koji koriste POP (Post Office Protocol). To je tehnologija koja omogućava preuzimanje e-pošte sa servera na računar. Ako vaš nalog e-pošte koristi POP i želite da mu pristupate na računaru, evo nekih mogućnosti:

  • Ako želite da koristite aplikaciju „Pošta“ i zadržite trenutni nalog, obratite se dobavljaču e-pošte i pitajte ga da li može da promeni nalog u IMAP (Internet Message Access Protocol) ili EAS (Exchange ActiveSync). Ova promena je posebno korisna ako želite da pristupate e-pošti na više načina (sa telefona, ličnog računara, računara na poslu itd.) budući da su ti protokoli bolji od protokola POP u praćenju novih, nepročitanih i izbrisanih poruka i automatskom čuvanju poruka. Neki dobavljači mogu naplatiti prebacivanje pa proverite to pre nego što izvršite prebacivanje.

    Napomena

  • Možete da šaljete i primate e-poštu sa POP naloga koristeći Outlook, koji je besplatan kao deo operativnog sistema Windows RT 8.1.

  • Možete koristiti Outlook.com nalog za slanje i primanje e-pošte sa drugog naloga(čak i onog koji koristi POP). Zatim dodajte Outlook.com nalog u aplikaciju „Pošta“ da biste čitali i slali e-poštu sa POP naloga.

  • Do poruka dolazite pomoću veb lokacije dobavljača naloga e-pošte. Na primer, ako je vaš nalog e-pošte iz preduzeća Contoso, idite na www.contoso.com i prijavite se.

  • U Windows prodavnici potražite aplikaciju koja podržava dodavanje naloga e-pošte koji koriste POP.

Ako želite da koristite aplikaciju „Pošta“ i spremni ste da se prebacite na novi nalog e-pošte, možete prestati da koristite prethodni nalog i početi da koristite nalog e-pošte zasnovan na vebu, na primer Outlook.com ili Yahoo!. Ako su poruke iz prvobitnog naloga sačuvane na računaru, a vi želite da im pristupate u novom nalogu, možete da se upišete za Outlook.com nalog, a zatim da koristite dodatak Mail Migration da biste ih dodali. Kada se premestite na novi nalog zasnovan na vebu, taj nalog možete da dodate u aplikaciju „Pošta“.

Potrebna vam je dodatna pomoć?