Objavljivanje u uslugama Facebook i Twitter

Objavljujte u uslugama Facebook i Twitter i dobijajte novosti sa društvenih mreža i tvitove na jednom mestu – u aplikaciji „Osobe“ . Odaberite kako želite da vidite novosti – sve zajedno, samo sa jedne društvene mreže ili po osobama.

Objavljivanje sopstvenih novosti

U aplikaciji „Osobe“ možete da objavljujete sopstvene novosti ili pišete na Facebook zidu prijatelja. Pomoću društvenih mreža takođe možete deliti veze, fotografije i poruke iz drugih aplikacija i sa veb lokacija. Evo kako da ažurirate svoj Facebook status ili sastavite tvit:

 1. Na početnom ekranu izaberite stavku Osobe.

 2. Dodirnite dugme Jaili kliknite na njega.

 3. U okviru stavke Šta je novo?odaberite društvene mreže koje želite da koristite, napišite poruku i dodirnite ikonu za slanje ili kliknite na nju da biste objavili poruku na svome zidu.

Evo kako da delite veze i fotografije iz aplikacija ili sa veb lokacija:

 1. Idite na aplikaciju ili veb lokaciju sa kojih želite da delite.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 3. Izaberite stavku Osobe, a zatim dodirnite željenu društvenu mrežu ili kliknite na nju.

Pogledajte šta je novo

Pratite novosti prijatelja i porodice pomoću aplikacije „Osobe“. Kada povežete svoje naloge u uslugama kao što su Facebook i Twitter, dobijaćete najnovije novosti, tvitove i slike, sve na jednom mestu. Čestitajte nekom rođendan na Facebook zidu, komentarišite novosti ili odgovarajte na tvitove bez prelaženja sa jedne aplikacije na drugu.

Odeljak „Šta je novo“ u aplikaciji „Osobe“
 1. Na početnom ekranu izaberite stavku Osobe.

 2. Izaberite stavku Šta je novo.

 3. Videćete najnovije novosti i tvitove i moći ćete da izrazite dopadanje, komentarišete i odgovarate na tvitove. Takođe možete da dodirnete ime osobe ili kliknete na njega da biste pisali direktno na zidu te osobe.

Zakačite osobe da biste videli novosti već sa početnog ekrana

Zakačite osobe koje su vam važne na početni ekran da biste videli njihovu sliku i novosti bez otvaranja aplikacije. Takođe, tako pravite zgodnu prečicu za slanje e-pošte i započinjanje ćaskanja.

Evo kako:

 1. Na početnom ekranu izaberite stavku Osobe.

 2. Unesite ime kontakta čije informacije želite da uređujete u polju za pretragu. Videćete listu kontakata dok budete kucali – dodirnite željeni kontakt ili kliknite na njega.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Izaberite stavku Zakači na početni ekran, unesite nadimak ako želite, a zatim izaberite stavku Zakači na početni ekran.

Potrebna vam je dodatna pomoć?