Postoji nekoliko načina za štampanje slika u operativnom sistemu Windows.

Windows prikazivač fotografija je aplikacija radne površine koja pruža sjajan način za štampanje fotografija. Možete da odštampate pojedinačnu sliku (i odaberete iz mnoštva popularnih veličina) ili da odštampate više slika odjednom.

Možete da preuzmete omiljenu aplikaciju za pregledanje ili uređivanje slika iz Windows prodavnice i da štampate pomoću dugmeta „Uređaji“.

A možete i da štampate slike pomoću mnogih drugih aplikacija radne površine.

Prikaži sve

Štampanje pomoću Windows prikazivača fotografija

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite istraživač datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Istraživač datoteka.

 3. Dodirnite dvaput, odnosno kliknite dvaput na fasciklu Slike.

  Ako su slike koje želite da odštampate uskladištene negde van fascikle „Slike“, umesto toga idite na to mesto.

 4. Ako želite da odštampate pojedinačnu sliku, pritisnite i držite sliku koju želite da odštampate ili kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Štampaj.

  - ili -

  Ako želite da odštampate više slika, pritisnite i držite taster Ctrl, dodirnite ili izaberite svaku sliku koju želite da odštampate, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Štampaj.

 5. U dijalogu Štampanje slika odaberite štampač, veličinu papira, kvalitet štampanja, stil štampanja i broj kopija.

  Dijalog „Štampanje slika“
  Dijalog „Štampanje slika“ u programu Windows prikazivač fotografija
 6. Kada budete zadovoljni izborom, dodirnite dugme Odštampaj ili kliknite na njega.

Štampanje pomoću aplikacija Windows prodavnice

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite ime aplikacije u polje za pretragu, a zatim dodirnite ili izaberite aplikaciju da biste je otvorili.

 3. Izaberite ili otvorite fotografije koje želite da odštampate.

 4. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 5. Dodirnite dugme Štampaj ili kliknite na njega.

  Ako aplikacija koju koristite ne podržava štampanje, videćete poruku koja glasi Ova aplikacija ne može da štampa.

 6. Odaberite štampač sa liste.

  U oknu za pregled videćete pregled onoga što štampate, kao i broj kopija i položaj stranice.

  Ako ne možete da pronađete štampač koji želite, možete da ga dodate. Više informacija potražite u članku Instalacija štampača.

 7. Da biste videli šta još možete da uradite, dodirnite ili izaberite opciju Dodatne postavke.

  Opcije se u okviru stavke Još postavki razlikuju za svaki štampač, ali obično možete promeniti tip papira, raspored na stranici, orijentaciju štampanja i druge izlazne postavke. Opcije koje vidite je dostupnim učinio proizvođač štampača.

 8. Kada budete zadovoljni postavkama, dodirnite dugme Odštampaj ili kliknite na njega.

Štampanje pomoću aplikacija radne površine

Svaka aplikacija radne površine određuje kako ćete štampati iz nje, te se način štampanja razlikuje od aplikacije do aplikacije. Evo nekih najuobičajnijih načina za štampanje iz aplikacija radne površine:

 • Pogledajte meni „Datoteka“. Uobičajeno je da se opcija štampanja nalazi u meniju „Datoteka“ aplikacije.

 • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P. Tako će se možda pojaviti dijalog „Štampanje“ aplikacije.

 • Potražite ikonu štampanja ili dugme za štampanje. Proizvođači aplikacija obično stavljaju ikonu štampanja ili dugme za štampanje negde na ekran. Oni se uobičajeno nalaze na traci sa alatkama koja je smeštena na vrhu ili dnu aplikacije.

Ako nijedan od ovih načina ne radi, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz aplikaciju ili posetite lokaciju pomoći ili podrške za aplikacije da biste saznali kako da štampate.