Projektovanje na bežični ekran pomoću Miracast standarda

Miracast je bežična tehnologija pomoću koje računar može da projektuje ekran na na TV, projektore i plejere za protok medija koji takođe podržavaju Miracast. Pomoću ove tehnologije možete da delite ono što radite na računaru, prezentujete projekciju slajdova ili igrate omiljenu igru na većem ekranu.

Pripremite uređaje

Ako ste uz računar dobili operativni sistem Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 i bežični ekran podržava Miracast, spremni ste da dodate bežični ekran računaru da biste dovršili povezivanje i započeli projektovanje.

Međutim, ako ste nadogradili računar sa starije verzije operativnog sistema Windows, moraćete da proverite da li računar podržava Miracast i da li je spreman za projektovanje. Takođe, ako ekran na koji ćete projektovati ne podržava Miracast, moraćete da podesite ekran tako što ćete mu dodati još jedan komad hardvera da biste mogli da počnete projektovanje.

Prikaži sve

Da biste nadograđeni računar spremili projektovanje

Da biste izbegli probleme tokom projektovanja, uverite se da računar podržava Miracast i da ima najnovije upravljačke programe.

Proverite da li računar podržava Miracast

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Projektovanje. Ako vidite opciju Dodaj bežični ekran, računar podržava Miracast.

  Veza ka opciji „Dodaj bežični ekran“ u odeljku „Projektovanje“.

  Ako računar ne podržava Miracast, možete da probate da projektujete pomoću žične veze. Više informacija potražite u članku Povezivanje drugog monitora ili projektora.

Nabavite aktuelne upravljačke programe za računar

Upravljački program je softver koji uređaj koristi za rad sa računarom. Ako ste nadogradili računar sa starije verzije operativnog sistema Windows, treba da nabavite najnovije upravljačke programe dostupne za računar. Postoje dva načina da to uradite.

Da biste podesili ekran koji ne podržava Miracast

Ako uređaj na koji projektujete ne podržava Miracast, trebaće vam Miracast adapter (ponekad se naziva i dongl) koji se priključuje na HDMI port uređaja za prikazivanje. Adapter omogućava da vaš računar komunicira bežično sa uređajem za prikazivanje.

Mnogi proizvođači nude Miracast adaptere, kao što su ActiontecScreenBeam Pro bežični prijemnik za prikazivanje i NetGearPush2TV (PTV3000) bežični adapter za prikazivanje. Pratite uputstva proizvođača da biste povezali adapter.

Treba i da ažurirate firmver na adapteru tako što ćete otići u odeljak za podršku na veb lokaciji proizvođača, potražiti određeni uređaj i pratiti uputstva da biste preuzeli i instalirali taj firmver. Možete i da posetite Windows prodavnicu da biste proverili da li postoji aplikacija koja će ažurirati firmver na adapteru.

Dodajte ekran da biste dovršili povezivanje

Kada su računar i ekran spremni za projektovanje, potrebno je da računaru dodate bežični ekran. Oba uređaja treba da budu u opsegu, što obično znači da treba da budu u istoj prostoriji.

Da biste dodali bežični ekran računaru

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Projektuj, a zatim Dodaj bežični ekran.

 3. Sa liste pronađenih uređaja odaberite bežični ekran i pratite uputstva na ekranu.

Projektujte ekran na bežični ekran

Kada dodate bežični ekran računaru, možete da projektujete ekran na njemu, kao i da promenite sadržaj koji se vidi na svakom od ovih ekrana.

Da biste projektovali ekran

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 2. Izaberite stavku Projektuj, a zatim dodirnite željeni bežični ekran ili kliknite na njega.

Da biste izabrali šta želite da vidite na svakom od ekrana

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Projektuj, a zatim izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Samo ekran računara. Sve ćete videti samo na računaru. (Kada ste povezani sa bežičnim projektorom, ova opcija se menja u Prekini vezu.)

  • Dupliraj. Videćete isto na oba ekrana.

  • Prošireno. Sve će biti rašireno preko oba ekrana i moći ćete da prevlačite stavke s jednog na drugi.

  • Samo drugi ekran. Sve ćete videti na povezanom ekranu. Drugi ekran će biti prazan.

Prekinite vezu sa bežičnim ekranom

Ako premestite računar izvan opsega bežičnog ekrana (na primer u drugu prostoriju) ili ako ga stavite u stanje spavanja ili hibernacije, prekinuće se veza između ta dva uređaja. Možete da prekinete vezu sa bežičnim ekranom i ručno.

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 2. Izaberite stavku Projektuj, a zatim izaberite stavku Prekini vezu.

Rešavanje problema

Možete da rešite mnoge probleme ako instalirate najnovije upravljačke programe za računar i najnoviji firmver za bežični ekran ili Miracast adapter. Više informacija o instaliranju upravljačkih programa za računar potražite u članku Preuzimanje i instalacija upravljačkih programa. Da biste ažurirali firmver na bežičnom ekranu ili adapteru, idite u odeljak za podršku na veb lokaciji proizvođača, potražite određeni uređaj i pratite uputstva da biste preuzeli i instalirali taj firmver. Možete i da proverite da li u Windows prodavnici ima aplikacija proizvođača bežičnog ekrana ili Miracast adaptera koje ažuriraju firmver.

Evo još nekoliko koraka koje možete da isprobate ako se problemi nastave.

Prikaži sve

Ako ne možete da dodate bežični ekran ili se povežete sa njim

Ako ne možete da dodate bežični ekran ili adapter, sačekajte da on postane spreman i zatim pokušajte ponovo. Ako to ne uspe, probajte da ponovo pokrenete računar i bežični ekran ili adapter.

Ako računar neće da se poveže sa ekranom, probajte da uklonite ekran, a zatim da ga ponovo dodate.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim Uređaji.

 3. Dodirnite bežični ekran ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Ukloni uređaj.

 4. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Projektuj, a zatim Dodaj bežični ekran.

 6. Sa liste pronađenih uređaja odaberite bežični ekran i pratite uputstva na ekranu.

Ako je tekst na ekranu mutan ili su slike isprekidane

Probajte da promenite rezoluciju ekrana na računaru.

Napomena

 • Projektovanje brzih akcionih igara na bežični ekran možda neće dobro funkcionisati.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Rezolucija ekrana, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Postavke ekrana.

 3. Koristite klizač za rezoluciju da biste izabrali drugu rezoluciju ekrana.

Ako se i dalje čuje zvuk na računaru

Prvo prekinite vezu sa ekranom, a zatim ga opet povežite. Zatim proverite da li je ekran izabran kao podrazumevani audio uređaj.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Zvuk, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zvuk.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Reprodukcija i uverite se da je Miracast bežični ekran izabran kao podrazumevani uređaj.

  Više informacija o rešavanju problema sa zvukom potražite u članku Nema zvuka u operativnom sistemu Windows.

Potrebna vam je dodatna pomoć?