Kako da obavite nadogradnju na Windows 8

Windows 8

Ekran sa adresom za naplatu u okviru „Pomoćnika za nadogradnju“

Kupovina operativnog sistema Windows 8

Ako vas „Pomoćnik za nadogradnju na Windows 8“ obavesti da vaš računar ispunjava sistemske zahteve i da može da pokrene Windows 8 ili Windows 8 Pro, možete da ga kupite nadogradnju tako što ćete slediti uputstva na ekranu. Cene možete da vidite u okviru „Pomoćnika za nadogradnju“, a možete i da posetite stranicu Kupovina operativnog sistema Windows.

Da biste pokrenuli „Pomoćnik za nadogradnju“ (ako to još niste učinili), dodirnite dugme Prvi koraci ili kliknite na njega na stranici Kupovina operativnog sistema Windows – nije potrebno da kupite nadogradnju da biste pokrenuli „Pomoćnik za nadogradnju“. Ako ne želite nadogradnju na mreži, možete da kupite nadogradnju na Windows 8 na DVD-u kod prodavca koji učestvuje u ponudi ukoliko je dostupan u vašoj zemlji ili regionu. Više informacija o instalaciji preko DVD-a potražite na stranici Kako da obavite čistu instalaciju operativnog sistema Windows 8.

Pregled narudžbine

Kada u okviru „Pomoćnika za nadogradnju“ dođete do stranice Pregled narudžbine, imate mogućnost da kupite DVD sa rezervnom kopijom nadogradnje ukoliko je raspoloživ u vašoj zemlji/regionu. Ako kasnije bude potrebno da obavite reinstalaciju, možete da koristite vezu koju ste dobili u okviru računa u e-poruci nakon obrade plaćanja, ali ako vas zabrinjava mogućnost da izgubite e-poruku, možda ćete želeti da naručite DVD sa rezervnom kopijom. Potvrdite izbor u polju za potvrdu ako želite da dodate DVD u svoju porudžbinu.

Unos informacija o kupovini i kodova iz ponude

U sledećih nekoliko koraka ćete uneti sve standardne informacije o kupovini kao što su vaše ime i broj kreditne kartice.

Ako imate kôd ponude, možete da ga unesete na ekranu sa potvrdom narudžbine. Cena će biti promenjena kada dodirnete dugme Primeni ili kada kliknete na njega.

Dobijanje računa i šifre proizvoda

Kada se vaša porudžbina obradi, dobićete račun u e-poruci koji sadrži i šifru proizvoda. Ako odmah nastavite proces nadogradnje, šifra proizvoda će biti automatski uneta, ali postarajte se za to da sačuvate e-poruku sa računom i šifrom proizvoda na bezbednom mestu.

Početak preuzimanja

Dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega i otpočeće preuzimanje nadogradnje na računar. Preuzimanje nadogradnje sa interneta najčešće traje koliko i preuzimanje filma, ali na njegovo trajanje utiču brojni faktori u koje spada i brzina vaše internet veze. U svakom trenutku možete da pauzirate preuzimanje, a ako je potrebno da ga zaustavite i kasnije pokrenete ponovo, koristite vezu koja se pojavljuje na radnoj površini (umesto veze koju ste dobili u e-poruci sa računom). Na taj način ćete nastaviti preuzimanje tamo gde ste stali, umesto da ga započinjete iz početka.

Ako preuzimenje ne radi, ili se ne pojavi dugme Pauziraj, pokušajte da ponovo pokrenete računar. Nakon ponovnog pokretanja, na radnoj površini dodirnite vezu Preuzmi Windows ili kliknite na nju da biste pokrenuli uslugu preuzimanja.

Pogledajte više

Potražite rešenja u odeljku podrške „Instaliranje, nadogradnja i aktiviranje“.

Obavite nadogradnju na Windows 8 i započnite novo razdoblje u radu svog računara.

Detalji o neophodnim uslovima za nadogradnju.

Nađite odgovore na uobičajena pitanja o instalaciji.