Aplikacija „Čitač“ za Windows: najčešća pitanja

Aplikacija „Čitač“ vam pomaže da otvorite PDF, XPS i TIFF datoteke. Aplikacija „Čitač“ vam omogućava da tražite reči ili fraze, hvatate beleške, ispunjavate obrasce i štampate ili delite dokumente. Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o aplikaciji „Čitač“.

Prikaži sve

Kako da otvorim datoteku?

Ako probate da otvorite PDF, XPS ili TIFF datoteku, ona se obično automatski otvara u aplikaciji „Čitač“. Ako do toga ne dođe, možete da postavite aplikaciju „Čitač“ kao podrazumevanu aplikaciju za te tipove datoteka. (U sledećem poglavlju ćemo vam pokazati kako to da uradite.)

Ako je aplikacija „Čitač“ već otvorena i želite da otvorite datoteku, evo kako to da uradite:

 1. Dodirnite ili kliknite na dugme Potraži.

  Ako ne vidite dugme „Potraži“, prevucite nagore sa donje ivice ili desnim tasterom miša kliknite unutar aplikacije, a zatim dodirnite dugme Otvori drugu datoteku ili kliknite na njega Dugme „Otvori drugu datoteku“.

  Ako želite da zatvorite trenutnu datoteku i umesto nje otvorite novu, dodirnite ili izaberite stavku Otvori datoteku, a zatim dodirnite dugme Potraži ili kliknite na njega. Ako želite da zadržite otvorenu trenutnu datoteku i u isto vreme otvorite drugu datoteku, dodirnite ili izaberite stavku Otvori datoteku na novoj kartici, a zatim dodirnite dugme Pretraži ili kliknite na njega. (Opcija za otvaranje datoteke na novoj kartici neće biti dostupna ako ste već otvorili pet datoteka jer aplikacija „Čitač“ može imati samo pet datoteka otvorenih u isto vreme).

 2. Pronađite fasciklu ili lokaciju gde je uskladištena datoteka.

 3. Dodirnite datoteku ili kliknite na nju da biste je izabrali, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otvori.

Napomena

 • Aplikacija „Čitač“ može imati samo pet datoteka otvorenih u isto vreme. Ako već imate pet otvorenih datoteka, a onda otvorite još jednu, aplikacija „Čitač“ zatvara jednu od ostalih datoteka. Ako ste napravili izmene na datoteci koju aplikacija „Čitač“ želi da zatvori, bićete upitani da ih sačuvate.

Kako da podesim da se PDF, XPS ili TIFF datoteke podrazumevano otvaraju u aplikaciji „Čitač“?

Ako se PDF, XPS ili TIFF datoteke otvaraju u nekoj drugoj aplikaciji, možete reći operativnom sistemu Windows da umesto nje koristi aplikaciju „Čitač“. Evo kako:

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite opciju Promena postavki računara.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Pretraga i aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Podrazumevane vrednosti.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Izbor podrazumevanih aplikacija po tipu datoteke (treba da se pomerite na dno ekrana da biste videli ovu opciju).

 5. U okviru Ime pomerajte se nadole dok ne vidite stavku .pdf.

 6. Dodirnite ili kliknite na ime aplikacije koja se nalazi sa desne strane stavke .pdf, a zatim u okviru Odaberite aplikaciju dodirnite ili izaberite stavku Čitač.

 7. Ponovite ovo za svaki tip datoteke koji želite da otvarate u aplikaciji „Čitač“ (na primer, .oxps, .xps ili .tiff).

Kako da prelazim sa jedne otvorene datoteke na drugu?

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite datoteku na koju želite da se prebacite.

Kako da prikažem datoteke u naporednom prikazu?

 1. Otvorite prvu datoteku.

 2. Prevucite nagore sa donje ivice ili desnim tasterom miša kliknite unutar datoteke, dodirnite dugme Otvori drugu datoteku ili kliknite na njega Dugme „Otvori drugu datoteku“, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otvori datoteku na novoj kartici.
 3. Ako se datoteka koju želite da otvorite pojavi na listi nedavno otvaranih datoteka, dodirnite je ili kliknite na nju. U suprotnom, dodirnite dugme Potraži ili kliknite na njega da biste otišli na fasciklu ili lokaciju gde je datoteka uskladištena, dodirnite datoteku koju želite da otvorite ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ili izaberite dugme Otvori.

 4. Prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša da biste prikazali sličice datoteka koje ste otvorili.

 5. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na sličicu druge datoteke, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otvori u novom prozoru. Datoteke se prikazuju jedna pored druge.

Kako da odštampam datoteku?

 1. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.

 2. Prevucite sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša unutar datoteke, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Odštampaj.

 3. Dodirnite ime štampača ili kliknite na njega.

  Ako štampač nije naveden, ali vidite opciju Više, dodirnite je ili izaberite i vidite da li se štampač pojavio na listi. Ako i dalje ne vidite nijedan štampač, moraćete da ga dodate. Više informacija potražite u članku Instalacija štampača.

 4. Podesite željene opcije štampanja, a zatim dodirnite dugme Odštampaj.

Kako da idem na određenu stranicu u datoteci?

Postupite na jedan od sledećih načina:

 • Umanjite primicanjem prstiju na ekranu da biste prikazali sličice za svaku stranicu. (Ako koristite tastaturu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+znak minus (-) dok ne vidite sličicu svake pojedinačne stranice.) Zatim dodirnite ili izaberite stranicu na koju želite da odete.

 • Dodirnite ili kliknite na broj stranice ako je prikazan u gornjem levom uglu (ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G), a zatim unesite broj stranice na koju želite da odete.

Kako se uvećava ili umanjuje?

 • Razvucite ili umanjite primicanjem prstiju na ekranu dok ne postignete željenu veličinu datoteke. (Ako koristite tastaturu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+znak plus (+) da biste uvećali ili Ctrl+znak minus (-) da biste umanjili.)

Kako da promenim raspored dokumenta?

Možete da promenite način na koji aplikacija „Čitač“ prikazuje dokument koji čitate. Ovo je korisno ako želite da promenite broj stranica koje se prikazuju na ekranu u isto vreme ili da se prebacujete između horizontalnog i vertikalnog pomeranja. Možete da promenite raspored za čitanje trenutnog dokumenta ili da podesite podrazumevani raspored za čitanje tako da se dokumenti koje otvorite u buduće prikazuju onako kako želite.

Promena rasporeda za čitanje za trenutni dokument

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite ili izaberite stavku Dve stranice da biste prikazali dve stranice u isto vreme (i da biste se pomerali horizontalno).

  • Dodirnite ili izaberite stavku Jedna stranica da biste prikazali jednu stranicu u isto vreme (i da biste se pomerali horizontalno).

  • Dodirnite ili izaberite stavku Produženo da biste prikazali jednu stranicu u isto vreme (i da biste se pomerali vertikalno).

Promena podrazumevanog rasporeda za čitanje

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije.

 3. U okviru Podrazumevani raspored dodirnite ili izaberite željenu opciju prikaza.

Dokumenti koje otvorite nakon podešavanja ove opcije otvaraće se u odabranom rasporedu.

Kako da dodam beleške ili istaknem tekst?

 1. Dodirnite prvu reč koju želite da istaknete, a zatim prevucite regulator za izbor do kraja teksta koji želite da istaknete. Ako dodajete belešku, izaberite tekst na koji se ona odnosi. (Ako koristite miš, prevucite preko teksta da biste ga izabrali.)

 2. Dodirnite ili kliknite unutar izabranog teksta, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Istakni ili Dodaj belešku.

Napomena

 • Možete da ističete tekst i dodajete beleške samo ako je autor to dozvolio. Da biste to proverili, prevucite nagore sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije, dodirnite ili izaberite stavku Više, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Informacije. U okviru Dozvole pogledajte da li je izabrana opcija Dodavanje beleški i isticanje. Ako nije izabrana, ne možete da ističete tekst, niti da dodajete beleške.

Kako da kopiram tekst?

 1. Dodirnite prvu reč koju želite da kopirate, a zatim prevucite regulator za izbor do kraja teksta koji želite da kopirate. (Ako koristite miš, prevucite preko teksta da biste ga izabrali.)

 2. Dodirnite ili kliknite unutar izabranog teksta, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Kopiraj.

Kako da sačuvam datoteku?

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodirnite ili kliknite na dugme Sačuvaj.

  • Dodirnite ili izaberite stavku Sačuvaj kao, unesite ime datoteke pod kojim želite da sačuvate datoteku, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Sačuvaj.

Datoteke se podrazumevano čuvaju u fascikli „Dokumenti“.

Kako da zatvorim datoteku?

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

  Sličica svake otvorene datoteke pojavljuje se preko vrha ekrana.

 2. Dodirnite ili izaberite × za svaku datoteku koju želite da zatvorite.

Kako da zatvorim aplikaciju „Čitač“?

 • Prevucite sa gornje ivice ekrana i prevucite aplikaciju „Čitač“ ka donjoj ivici ekrana. Da biste saznali više i da biste pogledali video koji pokazuje kako ovo da uradite, pogledajte Kako da zatvorim aplikaciju?

  Ako koristite tastaturu, možete da zatvorite aplikaciju „Čitač“ tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+F4.

Koje se tasterske prečice mogu da koristim u aplikaciji „Čitač“?

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje nove datoteke (zamenjuje trenutno otvorenu datoteku, ako postoji)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvaranje datoteke na novoj kartici

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Štampaj datoteku

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+znak plus (+)

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+znak minus (‑)

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjenje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Rotiranje dokumenta u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu

Pritisnite ovaj taster

F8

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između rasporeda za čitanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Traženje reči ili fraze

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+G

Za izvršavanje sledeće radnje

Odlazak na stranicu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje datoteke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje datoteke pod drugi imenom

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+W

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje datoteke

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Tab ili Ctrl+Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između otvorenih datoteka

Pritisnite ovaj taster
Taster sa‌ Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Z
Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz komandi aplikacije

Pritisnite ovaj taster

Shift+F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz opcija menija za izabrani tekst

Potrebna vam je dodatna pomoć?