Preraspoređivanje pločica na početnom ekranu

U operativnim sistemima Windows 8 i Windows RT postoji mnogo opcija koje vam pomažu da podesite početni ekran na način koji vam odgovara. Možete da kreirate grupe, prikazujete ispravke na pločicama i premeštate pločice radi boljeg pristupa omiljenim osobama, veb lokacijama i drugim stavkama. Druga mogućnost je da kreirate jednostavan početni ekran sa svega nekoliko opcija. Izdvojite nekoliko trenutaka za premeštanje pločica i promenu njihove veličine da biste videli šta vam najviše odgovara. Više informacija o početnom ekranu potražite u članku Dodavanje aplikacija, veb lokacija i ostalog na početni ekran.

Pogledajte video o preraspoređivanju pločica na početnom ekranu. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite ili kliknite na dugme Pomoćni natpisi Dugme „Pomoćni natpisi“.)
Šta možete da uradite
Kako da to uradite

Kačenje veb lokacija

 1. Da biste veb lokaciju dodali na početni ekran /to se zove i kačenje), otvorite pregledač, na primer Microsoft Internet Explorer.

 2. U programu Internet Explorer idite do veb lokacije koju želite da zakačite i brzo prevucite sa vrha ili sa desne strane ili kliknite desnim tasterom miša da biste otvorili traku adresa.

 3. Na traci adresa dodirnite dugme Zakači lokaciju Zakači lokaciju ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zakači na početni ekran.
 4. Unesite ime ili kratak opis, a zatim dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega. Pločica se dodaje na početni ekran.

Napomena

 • Neki pregledači mogu imati različite korake za podešavanje ili ne podržavaju kačenje veb lokacija na početni ekran. Više informacija potražite u pomoći za pregledač.

Zakačite stvari koje često koristite, kao što su kontakti

 1. Otvorite aplikaciju koju želite da koristite, na primer aplikaciju „Osobe“.

 2. Izaberite stavku koju želite da zakačite na početni ekran.

 3. Dodirnite ili kliknite na dugme Zakači na početni ekran.

 4. Unesite ime ili kratak opis, a zatim dodirnite dugme Zakači na početni ekran ili kliknite na njega. Pločica se dodaje na početni ekran.

Napomena

 • Neke aplikacije imaju drugačiji postupak, a neke možda ne podržavaju kačenje stavki na početni ekran. Više informacija potražite u člancima pomoći za aplikaciju.

Kačenje aplikacija

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite ime aplikacije ili listajte dok je ne pronađete.

 3. Brzo prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju da biste je izabrali.

 4. Dodirnite ili kliknite na dugme Zakači na početni ekran.

Uklanjanje pločica

 1. Na početnom ekranu prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša aplikaciju, veb lokaciju ili stranicu koju želite da otkačite da biste je izabrali.

 2. Dodirnite dugme Otkači sa početnog ekrana ili kliknite na njega. Ako otkačite aplikaciju, ona će i dalje biti instalirana na računaru, ali više neće imati pločicu na početnom ekranu. Ako otkačite veb lokaciju ili stranicu koju često koristite, prečica će biti izbrisana sa računara.

Promena rasporeda pločica

 1. Brzo prevucite prstom pločicu koju želite da premestite nagore ili nadole, a zatim je prevucite na novi položaj.

  (Ako koristite miš, kliknite na pločicu i prevucite je u bilo kom smeru do novog položaja.)

 2. Ako želite da brzo premestite pločicu sa jednog na drugi kraj početnog ekrana, prevucite je na dno ekrana. Time se prikazuju sve pločice odjednom i lakše možete da premestite pločice na veću razdaljinu.

Grupisanje pločica

 1. Da biste kreirali novu grupu, prevucite pločicu u prazan prostor. Otpustite pločicu kada se pojavi siva traka.

 2. Brzo prevucite prstom dodatne pločice ili kliknite na njih i prevucite je blizu prve pločice.

Imenovanje grupa

 1. Skupite prste na početnom ekranu ili kliknite na ikonu u donjem desnom uglu da biste smanjili prikaz i videli sve pločice.

 2. Da biste promenili raspored grupa, pritisnite i držite grupu ili kliknite na nju i prevucite je, a zatim je premestite na novi položaj.

 3. Dodirnite ili kliknite desnim tasterom miša na grupu koju želite da imenujete, a zatim dodirnite ili kliknite na vezu Imenuj grupu.

 4. Unesite ime, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Imenuj.

Promena veličine pločica (dostupno samo kod nekih pločica)

 1. Brzo prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na pločicu koju želite da promenite.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Manje ili Veće da biste joj promenili veličinu. (Boju i font pločice nije moguće promeniti.)

Uključivanje i isključivanje ispravi na pločicama (dostupno samo kod nekih pločica)

 1. Brzo prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na pločicu koju želite da promenite.

 2. Dodirnite ili kliknite na stavku Uključi aktivnu pločicu ili Isključi aktivnu pločicu da biste promenili postavke.

Kačenje aplikacija za stone računare i fascikli na traku zadataka na radnoj površini.

 1. Na početnom ekranu prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju za stone računare ili fasciklu koju želite da zakačite na traku zadataka da biste je izabrali.

 2. Dodirnite dugme Zakači na traku zadataka ili kliknite na njega.

Napomena

 • Ako među komandama aplikacije na vidite komandu Zakači na traku zadataka kada izaberete aplikaciju ili fasciklu, onda se one ne mogu zakačiti na traku zadataka.