Korpa za otpatke: najčešća pitanja

Korpa za otpatke na radnoj površini predstavlja privremeno skladište za izbrisane datoteke. Kada izbrišete datoteku ili fasciklu na računaru, ona se ne briše trajno – ona odlazi u korpu za otpatke. To je dobro zato što ako se nekada predomislite i odlučite da vam ipak treba izbrisana datoteka, možete da je vratite.

Prazna i puna korpa za otpatke
Poređenje prazne korpe za otpatke (levo) i pune (desno)
Prikaži sve

Kako da u prethodno stanje vratim datoteke iz korpe za otpatke?

Ako slučajno izbrišete datoteku, možete je vratiti na originalnu lokaciju.

Vraćanje datoteka u prethodno stanje iz korpe za otpatke

 1. Otvorite korpu za otpatke tako što ćete na radnoj površini dodirnuti dvaput ikonu Korpa za otpatke ili kliknuti dvaput na nju.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste vratili datoteku u prethodno stanje, izaberite datoteku, dodirnite ili izaberite karticu Upravljanje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Vrati izabrane stavke u prethodno stanje.

  • Da biste sve datoteke vratili u prethodno stanje, dodirnite ili izaberite karticu Upravljanje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Vrati sve stavke u prethodno stanje.

  Datoteke će biti vraćene na originalne lokacije na računaru.

Savet

 • Datoteke možete da vratite u prethodno stanje i tako što ćete ih pritisnuti i zadržati odnosno kliknuti desnim tasterom miša na njih, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Vrati u prethodno stanje. Da biste sve datoteke vratili u prethodno stanje, izaberite ih sve, a zatim ih pritisnite i zadržite ili kliknite desnim tasterom miša.

Napomena

 • Ako datoteku izbrišete sa lokacije koja se ne nalazi na računaru (kao što je mrežna fascikla), ona može biti trajno izbrisana, a ne uskladištena u korpi za otpatke.

Kako da trajno izbrišem datoteke iz korpe za otpatke?

Da biste trajno uklonili datoteke sa računara i povratili prostor na disk jedinici koji su one koristile, morate da izbrišete datoteke iz korpe za otpatke.

Da biste trajno izbrisali datoteke iz korpe za otpatke

 1. Otvorite korpu za otpatke tako što ćete na radnoj površini dodirnuti dvaput ikonu Korpa za otpatke ili kliknuti dvaput na nju.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste trajno izbrisali jednu datoteku, izaberite je, dodirnite ili izaberite karticu Početak, a zatim u grupi Organizovanje dodirnite ili izaberite stavku Izbriši.

  • Da biste izbrisali sve datoteke, dodirnite ili izaberite karticu Upravljanje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Isprazni korpu za otpatke.

Saveti

 • Datoteke možete trajno da izbrišete i tako što ćete ih izabrati u korpi za otpatke, a zatim pritisnuti taster Delete.

 • Korpu za otpatke možete da ispraznite bez njenog otvaranja tako što ćete je pritisnuti i zadržati ili kliknuti desnim tasterom miša na nju i dodirnuti ili izabrati stavku Isprazni korpu za otpatke.

 • Korpu za otpatke možete da ispraznite i iz postavki računara. U postavkama računara dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, dodirnite ili izaberite Prostor na disku, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Isprazni moju korpu za otpatke.

 • Datoteku sa računara možete trajno da izbrišete bez slanja u korpu za otpatke tako što ćete je dodirnuti ili izabrati i pritisnuti kombinaciju tastera Shift+Delete.

Kako da prikažem ili sakrijem korpu za otpatke?

Korpu za otpatke možete da sakrijete sa radne površine ako ne želite da vidite ikonu, odnosno možete je vratiti ako vam nedostaje.

Prikazivanje ili skrivanje korpe za otpatke na radnoj površini

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite ikone radne površine, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Prikaži ili sakrij uobičajene ikone na radnoj površini.

 3. U okviru dijaloga Postavke ikona radne površine uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sakrili korpu za otpatke, opozovite izbor u polju za potvrdu Korpa za otpatke.

  • Da biste prikazali korpu za otpatke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Korpa za otpatke.

 4. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Napomena

 • Čak i ako je korpa za otpatke skrivena, izbrisane datoteke su i dalje privremeno uskladištene u njoj, sve dok ne odaberete da ih trajno izbrišete ili vratite u prethodno stanje.

Kako da promenim postavke korpe za otpatke?

Postavke korpe za otpatke možete da promenite u skladu sa načinom na koji radite.

Svojstva korpe za otpatke
Svojstva korpe za otpatke
Prikaži sve

Podešavanje maksimalne veličine skladišta za korpu za otpatke

Ako volite da čuvate sve izbrisane datoteke u korpi za otpatke kao meru predostrožnosti, možete da povećate maksimalnu veličinu skladišta za korpu za otpatke.

 1. Na radnoj površini pritisnite i zadržite ili kliknite desnim tasterom miša na stavku Korpa za otpatke, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 2. U okviru Lokacija korpe za otpatke dodirnite ili izaberite lokaciju korpe za otpatke koju želite da promenite (verovatno na disk jedinici „C“).

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prilagođena veličina, a zatim u polje Maksimalna veličina (MB) unesite maksimalnu veličinu skladišta (u megabajtima) za korpu za otpatke i dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Napomena

 • Kada se dostigne maksimalna veličina skladišta, najstarije datoteke će biti trajno izbrisane iz korpe za otpatke.

Trajno brisanje datoteka umesto premeštanja u korpu za otpatke

Možete da odaberete da zaobiđete korpu za otpatke prilikom brisanja nečega. Ne preporučujemo ovu opciju.

 1. Na radnoj površini pritisnite i zadržite ili kliknite desnim tasterom miša na stavku Korpa za otpatke, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 2. U okviru Lokacija korpe za otpatke dodirnite ili izaberite lokaciju korpe za otpatke koju želite da promenite (verovatno na disk jedinici „C“).

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Ne premeštaj datoteke u korpu za otpatke. Odmah ukloni datoteke prilikom brisanja, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Savet

 • Takođe možete trajno da izbrišete pojedinačne datoteke tako što ćete ih izabrati u istraživaču datoteka, dodirnuti ili izabrati karticu Početak, a zatim u grupi Organizovanje dodirnuti ili kliknuti na strelicu ispod stavke Izbriši i dodirnuti ili izabrati stavku Trajno izbriši.

Uključivanje dijaloga za potvrdu brisanja

Ako želite da primite poruku svaki put kada datoteku ili fasciklu pošaljete u korpu za otpatke, možete da odaberete da dobijate poruke.

 1. Na radnoj površini pritisnite i zadržite ili kliknite desnim tasterom miša na stavku Korpa za otpatke, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 2. U okviru Lokacija korpe za otpatke dodirnite ili izaberite lokaciju korpe za otpatke koju želite da promenite (verovatno na disk jedinici „C“).

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži dijalog za potvrdu brisanja, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Promena izgleda korpe za otpatke

Korpa za otpatke ima dva različita izgleda: jedan kada je prazna i jedan kada u sebi ima datoteke ili fascikle. Izgled korpe za otpatke možete da prilagodite tako što ćete promeniti jednu od ovih ikona ili obe.

Prazna i puna korpa za otpatke
Poređenje prazne korpe za otpatke (levo) i pune (desno)
 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite ikone radne površine, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Prikaži ili sakrij uobičajene ikone na radnoj površini.

 3. U dijalogu Postavke ikona radne površine dodirnite ili izaberite stavku Korpa za otpatke (puna) ili Korpa za otpatke (prazna) i uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste korpu za otpatke promenili u novu ikonu, dodirnite ili izaberite stavku Promeni ikonu. Izaberite ikonu sa liste i dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

  • Da biste vratili originalnu ikonu korpe za otpatke, dodirnite ili izaberite stavku Vrati podrazumevanu.

 4. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Napomena

 • Ako imate više čvrstih diskova, particija ili spoljašnji čvrsti disk povezan sa računarom, svaka lokacija će imati svoje postavke korpe za otpatke. Prilikom promene postavki u dijalogu „Svojstva korpe za otpatke“, u okviru Lokacija korpe za otpatke uverite se da ste izabrali lokaciju koju želite da promenite.

Da li moje OneDrive datoteke odlaze u korpu za otpatke?

Da. Kada izbrišete OneDrive datoteke, one odlaze u korpu za otpatke na radnoj površini i u korpu za otpatke na veb lokaciji OneDrive. Datoteke možete da vratite u prethodno stanje sa bilo kog od tih mesta. Više informacija potražite u članku OneDrive: FAQ.

Potrebna vam je dodatna pomoć?