Aplikacija „Pošta“ za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Uklanjanje naloga

Ako više ne želite da vidite e-poruke sa naloga u aplikaciji „Pošta“, možete ukloniti nalog. Ovim se ne briše prvobitni nalog ili poruke – i dalje ćete moći da im pristupite preko pregledača ili druge aplikacije pošte.

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku „Pošta“.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, usmerite ga ka gornjem desnom uglu ekrana, pomerite kursor miša nadole, a zatim kliknite na opciju Postavke.

 3. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

 4. Dodirnite ili izaberite nalog koji želite da uklonite.

 5. Na dnu izaberite stavku Ukloni nalog ili stavku Ukloni sve naloge.

Ako želite da uklonite Microsoft nalog (nalog koji koristite da biste se prijavili u Windows), postupak je različit. Ovaj nalog zahteva da koristite aplikaciju „Pošta“, a kada ga uklonite, ukloniće se svi nalozi iz aplikacija „Pošta“, „Kalendar“, „Poruke“ i „Osobe“. Da biste uklonili Microsoftnalog, pogledajte How to add an account to your Microsoft account. Možda ćete želeti da zaustavite preuzimanje poruka za Microsoft nalog.

Zaustavljanje preuzimanja pošte

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku „Pošta“.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, usmerite ga ka gornjem desnom uglu ekrana, pomerite kursor miša nadole, a zatim kliknite na opciju Postavke.

 3. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

 4. Dodirnite ili izaberite željeni nalog.

 5. U okviru Preuzimanje nove e-pošte dodirnite ili izaberite opciju Ručno.