Otklanjanje grešaka plavog ekrana u operativnom sistemu Windows

Greške plavog ekrana (koje se ponekad nazivaju i greškama crnog ekrana ili greškama ZAUSTAVLJANJA koda) mogu da se jave ako usled ozbiljnog problema dođe do neočekivanog isključenja ili ponovnog pokretanja operativnog sistema Windows. Možda ćete videti poruku „Windows je isključen da bi se sprečilo oštećenje računara“.

Ove greške mogu da izazovu i hardverski i softverski problemi. Ako ste računaru dodali novi hardver pre nego što je došlo do greške plavog ekrana, isključite računar, uklonite hardver i pokušajte da ga ponovo pokrenete. Ako imate problema sa ponovnim pokretanjem, možete da pokrenete računar u bezbednom režimu. Više informacija potražite u članku Postavke pokretanja operativnog sistema Windows (uključujući bezbedni režim).

Možete da pokušate i sledeće:

Preuzimanje najnovijih ispravki

Pratite korake za svoju verziju operativnog sistema Windows.

Operativni sistemi stariji od verzije Windows 8

 • Kliknite na dugme „Start“ Slika „Start“ dugmeta, izaberite stavku Svi programi, a zatim stavku Windows Update.

Verzije Windows 8 i Windows 8.1

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows Update.

 3. Izaberite stavku Proveri sada, a zatim sačekajte dok operativni sistem Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 4. Ako operativni sistem Windows pronađe ispravke, dodirnite dugme Instaliraj ispravke ili kliknite na njega. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Pročitajte i prihvatite uslove licenciranja, a zatim tapnite ili kliknite na dugme Završi ako ispravka to zahteva. Windows Update će vas obavestiti da li su ispravke instalirane.

Pomoć iz drugih izvora

Ako ovi predlozi ne reše problem koji imate, možete dobiti pomoć iz Microsoft podrške i iz Microsoft zajednice. Microsoft podrška pruža mnoštvo načina za dobijanje tehničke pomoći o različitim verzijama operativnog sistema Windows. Stranice Microsoft zajednice na Windows forumu pružaju rešenja koja su drugi ljudi našli za probleme koje su imali.

Ako ste računar dobili sa unapred instaliranim operativnim sistemom Windows, obratite se proizvođaču računara.

Vraćanje operativnog sistema Windows u prethodno stanje

Windows možete da vratite u prethodno stanje, koje se naziva tačka vraćanja. Oporavak sistema ne menja vaše lične datoteke, ali može da ukloni nedavno instalirane aplikacije i upravljačke programe.

Ako imate problema sa pokretanjem računara, možete da vratite Windows u prethodno stanje u Windows okruženju za oporavak sistema. Uputstva potražite u članku Postavke pokretanja operativnog sistema Windows (uključujući bezbedni režim).

Operativni sistemi stariji od verzije Windows 8

 • Otvorite Kontrolnu tablu, a zatim unesite oporavak sistema u polje za pretragu. Na listi dobijenih rezultata izaberite stavku Kreiraj tačku vraćanja, zatim stavku Oporavak sistema u dijalogu koji se prikaže, a zatim pratite uputstva.

Verzije Windows 8 i Windows 8.1

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Kontrolna tabla i dodirnite ili izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. U polje za pretragu na kontrolnoj tabli unesite Oporavak , a zatim dodirnite ili izaberite stavku Oporavak.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Otvori oporavak sistema, a zatim pratite uputstva.

Potrebna vam je dodatna pomoć?