Preuzimanje datoteka iz fascikle Windows.old

Ako odaberete „Ne zadržavaj ništa“ kada izvršite nadogradnju na Windows 8.1 ili ako vratite, osvežite ili ponovo instalirate Windows, vaše lične datoteke se privremeno čuvaju u Windows.old fascikli 28 dana (ukoliko niste ranije instalirali čvrsti disk). Ako odlučite da vam ponovo trebaju sve ili neke od tih datoteka, obično možete da ih preuzmete iz ove fascikle.

Prikaži sve

Postupak automatskog preuzimanja datoteka

Možete da pokrenete alatku za rešavanje problema koja će automatski preuzeti lične datoteka iz fascikle Windows.old i kopirati ih na lokaciju na kojoj su se prvobitno nalazile. Tekst alatke za rešavanje problema dostupan je samo na engleskom jeziku, iako ona radi bez obzira na izabrani jezik.

Postupak ručnog preuzimanja datoteka

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Računar, a zatim u rezultatima pretrage dodirnite ili izaberite stavku Računar.

 3. Dodirnite dvaput disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows ili kliknite dvaput na nju (ovo je obično disk jedinica C:).

 4. Dodirnite dvaput, odnosno kliknite dvaput na fasciklu Windows.old.

 5. Dodirnite dvaput, odnosno kliknite dvaput na fasciklu Korisnici.

 6. Dodirnite dvaput, odnosno kliknite dvaput na korisničko ime.

 7. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da preuzmete.

 8. Željene datoteke iz svake fascikle kopirajte i nalepite u fasciklu u operativnom sistemu Windows 8.1.

 9. Ponovite korake 5-7 za svaki korisnički nalog na računaru.

Napomene

 • U cilju sprečavanja gubitka podataka, izričito preporučujemo da napravite rezervne kopije datoteka i postavki na spoljnom čvrstom disku pre ponovnog podešavanja, osveživanja, nadogradnje ili ponovne instalacije Windows.

 • Imate samo 28 dana za preuzimanje većine datoteka iz Windows.old fascikle, počevši od vremena instalacije, nadogradnje, osvežavanja ili ponovnog postavljanja sistema Windows 8.1. Posle toga, većina sadržaja operativnog sistema Windows.old automatski se briše.

 • Datoteke i postavke uskladištene u potfasciklama Korisnici ili Dokumenti i postavke operativnog sistema Windows.old (uključujući podrazumevanu fasciklu Moji dokumenti u operativnom sistemu Windows XP) i dalje mogu biti dostupni u operativnom sistemu Windows.old posle 28 dana, ali ostale datoteke, uključujući Windows instalacione datoteke će biti izbrisane. Ako ponovo instalirate, uspostavite ili osvežite Windows, prethodna Windows.old fascikla se zamenjuje novom Windows.old fasciklom.

Više informacija potražite u člancima Osvežavanje, uspostavljanje početnih vrednosti računara ili vraćanje u prethodno stanje i Uklanjanje fascikle „Windows.old“.

Potrebna vam je dodatna pomoć?