Osvežavanje, uspostavljanje početnih vrednosti računara ili vraćanje u prethodno stanje

Ako imate problem sa računarom, možete probati da ga osvežite, uspostavite početne vrednosti ili vratite u prethodno stanje. Osvežavanjem računara ponovo se instalira Windows i čuvaju vaše lične datoteke i postavke. Čuvaju se i aplikacije koje ste dobili uz računar i one koje ste instalirali iz Windows prodavnice. Uspostavljanjem početnih vrednosti računara Windows se ponovo instalira, ali se brišu datoteke, postavke i aplikacije – osim aplikacija koje ste dobili uz računar. Vraćanje računara u prethodno stanje je način na koji možete da opozovete promene sistema koje ste nedavno napravili.

Ako želite ponovo da pokrenete računar, pogledajte Isključivanje računara, stavljanje u stanje spavanja ili u stanje hibernacije Ako imate problema sa pokretanjem računara, pogledajte Postavke pokretanja operativnog sistema Windows (uključujući bezbedni režim). Računar možete da osvežite, uspostavite mu početne vrednosti ili ga vratite u prethodno stanje iz Windows okruženja za oporavak sistema.

Ako želite da napravite rezervnu kopiju ličnih datoteka i vratite ih u prethodno stanje pomoću istorije datoteka, pogledajte Podešavanje disk jedinice za istoriju datoteka.

Pre nego što pokrenete osvežavanje računara ili uspostavljanje početnih vrednosti računara

U većini slučajeva, pošto pokrenete osvežavanje računara ili uspostavljanje početnih vrednosti, to će se samo dovršiti. Međutim, ako su operativnom sistemu Windows potrebne nedostajuće datoteke, biće vam zatraženo da umetnete medijum za oporavak koji je obično na DVD disku ili fleš disku. Ako se ovo dogodi, ono što će biti potrebno zavisi od računara.

Ako uz računar dobijete Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, biće vam potrebni diskovi ili fleš disk koje se dobija uz računar. Pogledajte informacije koje ste dobili uz računar da biste videli da li proizvođač obezbeđuje te diskove ili medijume. U nekim slučajevima ste ih možda napravili pri prvom podešavanju računara.

Ako ste nadogradili računar na Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 pomoću DVD-a, koristite taj disk. Ako nemate Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 medijum, obratite se Microsoft podršci.

Prikaži sve

Osvežavanje računara bez uticaja na datoteke

Ako računar ne radi jednako dobro kako je ranije radio i ne znate zašto, možete da ga osvežite bez brisanja ličnih datoteka ili promene postavki.

Napomena

 • Ako ste nadogradili računar sa sistema Windows 8 na Windows 8.1 i računar ima Windows 8 particiju za oporavak, osvežavanje računara oporavlja Windows 8. Kad se osvežavanje završi, moraćete da nadogradite na Windows 8.1 .

Upozorenje

 • Aplikacije koje ste instalirali sa veb lokacija i DVD-ova se uklanjaju. Aplikacije koje ste dobili uz računar i one koje ste instalirali iz Windows prodavnice ponovo se instaliraju. Kada osvežite računar, Windows na radnu površinu postavlja listu uklonjenih aplikacija.

Osvežavanje računara

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Oporavak.

 3. U okviru Osveži računar bez uticaja na datoteke tapnite ili kliknite na stavku Započni.

 4. Sledite uputstva na ekranu.

Uklanjanje svega i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows

Ako želite da reciklirate računar, date ga nekome ili krenete ispočetka sa njim, možete ga u potpunosti postaviti na početne vrednosti.

Napomena

 • Ako ste nadogradili računar sa operativnog sistema Windows 8 na operativni sistem Windows 8.1 i računar ima Windows 8 particiju za oporavak, uspostavljanje početnih vrednosti računara oporavlja Windows 8. Kad se uspostavljanje početnih vrednosti završi, moraćete da nadogradite na Windows 8.1 .

Upozorenje

 • Sve lične datoteke će se izbrisati i uspostaviće se početne postavke. Ukloniće se sve instalirane aplikacije. Ponovo će se instalirati samo aplikacije koje ste dobili uz računar.

Uspostavljanje početnih vrednosti računara

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Oporavak.

 3. U okviru Ukloni sve i ponovo instaliraj Windows dodirnite ili izaberite stavku Započni.

 4. Sledite uputstva na ekranu.

  Napomena

  • Biće vam zatraženo da odaberete želite li da izbrišete podatke brzo ili detaljno. Ako odaberete brzo brisanje podataka, neki podaci će možda moći da se oporave pomoću specijalnog softvera. Ako odaberete detaljno brisanje podataka, to će potrajati nešto duže, ali umanjuje mogućnost oporavka podataka.

Vraćanje računara u prethodno stanje u nekom prethodnom trenutku

Ako mislite da je aplikacija ili upravljački program koji ste nedavno instalirali izazvao probleme u radu računara, možete da vratite Windows u prethodno stanje na raniju tačku u vremenu koja se zove tačka vraćanja. Oporavak sistema ne menja vaše lične datoteke, ali može da ukloni nedavno instalirane aplikacije i upravljačke programe.

Napomene

 • Vraćanje sistema u prethodno stanje nije dostupno za Windows RT 8.1.

 • Windows automatski kreira tačku vraćanja kada instalirate aplikacije za stone računare i nove ispravke za Windows ako je poslednja tačka vraćanja starija od 7 dana. Tačku vraćanja možete napraviti ručno u bilo kom trenutku.

Vraćanje računara u prethodno stanje na raniju tačku u vremenu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Kontrolna tabla i dodirnite ili izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. U polje za pretragu na kontrolnoj tabli unesite Oporavak , a zatim dodirnite ili izaberite stavku Oporavak.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Otvori oporavak sistema, a zatim pratite uputstva.

Potražite dodatnu pomoć u Microsoft zajednici

Ako vam je potrebna dodatna pomoć sa osvežavanjem računara, uspostavljanjem njegovih početnih vrednosti ili vraćanjem računara u prethodno stanje, pogledajte stranice zajednice „Popravka i oporavak“ na Windows forumu da biste videli rešenja koja su drugi ljudi pronašli za probleme na koje su naišli.

Potrebna vam je dodatna pomoć?