Aplikacija „Skeniranje“ za Windows: najčešća pitanja

Aplikacija „Skeniranje“ vam pomaže da brzo i lako skenirate slike i dokumente i sačuvate ih na računar u različitim formatima datoteka – kao što su JPEG, Bitmap i PNG. Možete da koristite žične ili bežične skenere, uključujući skenere koje su povezani sa mrežom.

Prikaži sve

Kako da instaliram skener?

U većini slučajeva, kada povežete skener sa računarom, Windows će ga automatski instalirati.

Provera da li je skener instaliran

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Uređaji.

  Ako je skener instaliran, pojaviće se u okviru Štampači ili Drugi uređaji.

Ako imate bežični skener koji nije instaliran, pročitajte članak Zašto Windows ne pronalazi moj Bluetooth ili drugi bežični uređaj? da biste pronašli informacije za rešavanje problema. Ako imate žični skener, pročitajte članak Šta ako žični uređaj nije ispravno instaliran?

Ako ste isprobali prethodne korake, a skener i dalje nije instaliran, možete ga ručno instalirati. Evo kako:

Instaliranje skenera

 1. Povežite skener sa računarom ili mrežnim ruterom, a zatim priključite skener i uključite ga.

  Ako imate bežični skener koji nije dodat mreži, pročitajte uputstva koja ste dobili uz skener da biste saznali kako da ga dodate.

 2. Instalirajte upravljački program za skener koji ste dobili od proizvođača skenera. Upravljački program se možda nalazi na disku koji ste dobili uz skener ili ga možete preuzeti sa veb lokacije proizvođača.

  Proverite da li ste instalirali ispravan upravljački program za skener i za verziju operativnog sistema Windows koju koristite.

 3. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Dodaj uređaj.

 5. Na listi koja se pojavi dodirnite ili izaberite ime skenera.

  Skener se pojavljuje u okviru Štampači ili Drugi uređaji.

Kako da skeniram sliku ili dokument?

 1. Otvorite aplikaciju „Skeniranje“.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Postavite stavku koju želite da skenirate gornjom stranom okrenutom nadole na ravnu površinu skenera i zatvorite poklopac.

  • Postavite stavku koju želite da skenirate u mehanizam za transport dokumenata skenera.

  Proverite da li je opcija Izvor podešena za skenira sa željne lokacije.

 3. U okviru Tip datoteke izaberite tip datoteke u kom želite da se sačuva skenirana stavka.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Prikaži više da biste prikazali više opcija za skeniranje i napravite neophodne promene.

 5. U okviru Sačuvaj datoteku u potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate skeniranu stavku. Skenirane stavke se podrazumevano čuvaju u fascikli „Skenirane stavke“ u okviru fascikle „Slike“.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako imate tanki skener, dodirnite ili izaberite stavku Pregled. Kada se pregled pojavi, prevucite regulatore za izbor da biste izrezali željenu oblast za skeniranje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Skeniraj.

  • Ako imate mehanizam za transport dokumenata, dodirnite ili izaberite stavku Skeniraj.

 7. Dodirnite ili izaberite stavku Pogledaj da biste videli skeniranu datoteku.

Kako da pronađem skenirane stavke koje su sačuvane?

Skenirane stavke se podrazumevano čuvaju u fascikli „Skenirane stavke“ u okviru fascikle „Slike“. Evo kako da stignete tamo:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin slike, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Slike.

 3. Dodirnite dvaput, odnosno kliknite dvaput na fasciklu Skenirane stavke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?