Kako izvršiti pretragu

Dugme „Pretraži“ koristi Bing pametnu pretragu tako da možete da pretražujete računar, veb i OneDrive, kao i neke aplikacije i Windows prodavnicu. Jedna pretraga vam može obezbedite rezultate sa svih tih mesta, a moći ćete i da se vratite u rezultate pretrage bez potrebe da je ponavljate.

Korišćenje dugmeta „Pretraži“

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite termin za pretragu. Dok kucate, videćete listu rezultata pretrage i predloga.

 3. Ako na spisku rezultata pretrage vidite aplikaciju, datoteku ili postavku koju ste tražili, dodirnite je ili kliknite na nju da biste je otvorili. Da biste videli sve rezultate za termin pretrage, uključujući veb rezultate iz usluge Bing, dodirnite dugme Pretraži ili kliknite na njega Dugme „Pretraži“ (ili dodirnite neki od predloga pretrage ili kliknite na njega) da biste otišli na stranicu sa rezultatima pretrage. Takođe, možete da dodirnete neki predlog za pretragu ili da kliknete na njega.

  Na stranici sa rezultatima pretrage dodirnite rezultat pretrage ili kliknite na njega da biste ga otvorili.

Saveti

 • Na početnom ekranu možete da dodirnite dugme Pretraži ili kliknite na njega Dugme „Pretraži“ da biste otvorili pretragu. Ako imate tastaturu, samo počnite da kucate.
 • Možete da pritisnete taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +S da biste otvorili pretragu. Da biste potražili datoteku na računaru ili u usluzi OneDrive, pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +F. Da biste potražili postavke na računaru, pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom +W.

Povratak na stranicu sa rezultatima pretrage

Ako otvorite neki rezultat pretrage i vidite da to nije ono što ste tražili, možete da se vratite na stranicu sa rezultatima pretrage bez potreba da ponavljate pretragu ispočetka.

 • Prevucite prstom nagore sa leve ivice ekrana. (Ako koristite miš, premestite pokazivač u gornji levi ugao ekrana i kliknite.)

Savet

 • Ako ste na radnoj površini, možete da dodirnete dugme trake zadataka ili kliknete na njega da biste našli stranicu rezultata pretrage i vratili se na nju.

Promena opsega pretrage

Dugme „Pretraži“ podrazumevano pretražuje aplikacije, datoteke i postavke na računaru i u usluzi OneDrive, kao i veb. Ali možete da odaberete da pretražujete samo jedan tip rezultata, kao što su postavke, datoteke, slike na vebu ili video zapisi na vebu. A ako ste u aplikaciji kada otvorite pretragu, možete odabrati da pretražite samo tu aplikaciju (ovo možda nije dostupno u nekim aplikacijama).

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Dodirnite strelicu Strelica u pretrazi ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ili izaberite opseg koji želite da koristite.

Promena postavki pretrage

Pomoću dugmeta „Pretraži“ možete da izbrišete uskladištenu istoriju pretraživanja, da odaberete koliko informacija o pretrazi se deli sa uslugom Bing i da filtrirate sadržaj za odrasle iz veb rezultata pretrage.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Pretraga i aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Pretraži. Tu se nalaze sve postavke za dugme „Pretraži“.

Napomena

 • Brisanje Windows istorije pretrage neće obrisati istoriju pretrage koju su određene aplikacije sačuvale. Više informacija o brisanju istorije pretrage unutar određene aplikacije potražite na Veb lokaciji projektanta te aplikacije ili u člancima pomoći za nju.

Zaustavljanje primanja rezultata pretrage i predloga sa veba

Možete da odaberete da ne primate rezultate pretrage i predloge iz usluge Bing kada koristite dugme „Pretraži“. Ako isključite ovu postavku, dugme „Pretraži“ pretražuje samo aplikacije, datoteke i postavke na računaru i u usluzi OneDrive. (Trebalo bi da to uradite ako koristite ograničenu internet vezu.)

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Pretraga i aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Pretraži.

 3. Dodirnite klizač Nabavi predloge pretrage i veb rezultate iz usluge Bing ili kliknite na njega da biste ga isključili.

Potrebna vam je dodatna pomoć?