Kako da u aplikaciji „Kalendar“ vidite svoje Google događaje

Ako ne možete da sinhronizujete Google sa Windows aplikacijom „Kalendar“, za to postoji zaobilazno rešenje. Ako imate Outlook.com nalog, možete da premestite događaje iz Google kalendara u Outlook.com kalendar, a zatim da povežete Outlook.com sa aplikacijom „Kalendar“.

Ako nemate Outlook.com nalog, možete da se prijavite za njega.

Premeštanje događaja iz Google kalendara u Outlook.com

 1. Prijavite se u Google nalog i izvezite Google kalendare koje želite.

 2. Pratite uputstva na ekranu da biste sačuvali datoteku kreiranu kad ste izvezli Google kalendare na računar.

 3. Dekomprimujte (izdvojite) datoteku – otvorite .zip datoteku, dodirnite dugme Izdvoji ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Izdvoji sve ili kliknite na njega.

 4. Prijavite se u Outlook.com i idite do kalendara.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Uvezi, a zatim odaberite želite li da uvezete događaje u postojeći Outlook.com kalendar ili u novi.

 6. Dodirnite dugme Potraži ili kliknite na njega, dodirnite .ics datoteku koju ste dekomprimovali ili kliknite na nju, a zatim dodirnite dugme Uvezi ili kliknite na njega. Ako ste izvezli više Google kalendara, ponovite ovaj korak za sve povezane ICS datoteke.

 7. Ako ste već povezali Outlook.com kalendar sa aplikacijom „Kalendar“, otvorite tu aplikaciju i posle nekoliko trenutaka pojaviće se vaši Google događaji.

  Ako se to ne desi, uradite sledeće:

  1. Otvorite aplikaciju „Kalendar“.

  2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  3. Dodirnite ili izaberite opciju Nalozi.

  4. Dodirnite ili izaberite prvo stavku Dodaj nalog pa stavku Outlook.com, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Napomene

 • Kad premestite događaje iz Google kalendara u Outlook.com, kako biste nastavili da primate nove događaje poslate na vaš Gmail nalog ili ažuriranja starijih događaja koje su napravile druge osobe, recite ljudima da događaje šalju na vašu Outlook.com e-adresu.

 • Ako ste delili Google kalendar, moraćete da delite i Outlook.com kalendar.

Potrebna vam je dodatna pomoć?