Podešavanje ili promena podrazumevanog štampača

Ako imate nekoliko instaliranih štampača, ali najčešće koristite samo jedan od njih, taj štampač možete postaviti kao podrazumevani. Podešavanjem podrazumevanog štampača možete brže štampati bez potrebe da svaki put birate štampač. Ako nemate instaliran nijedan štampač, pogledajte članak Instalacija štampača.

Podešavanje ili promena podrazumevanog štampača

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Uređaji i štampači , a zatim izaberite stavku Uređaji i štampači.

 3. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na štampač koji želite da koristite, a zatim dodirnite dugme Postavi kao podrazumevanoili kliknite na njega.

Ako imate laptop, tablet ili neki drugi mobilni uređaj, možete postaviti podrazumevani štampač za svaku mrežu koju koristite. Windows će zapamtiti koji ste štampač podesili kao podrazumevani za svaku mrežu.

Podešavanje različitog podrazumevanog štampača za svaku mrežu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Uređaji i štampači , a zatim izaberite stavku Uređaji i štampači.

 3. Dodirnite bilo koji štampač ili kliknite na njega, a zatim izaberite stavku Upravljanje podrazumevanim štampačima.

 4. Izaberite stavku Promeni podrazumevani štampač prilikom promene mreža.

 5. U okviru stavke Izbor mrežeodaberite prvu mrežu za koju želite da podesite štampač.

 6. U okviru stavke Izbor štampačaodaberite štampač za koji želite da bude podrazumevani na toj mreži, a zatim dodirnite dugme Dodajili kliknite na njega.

 7. Kada završite sa podešavanjem podrazumevanog štampača za tu mrežu, dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

Napomena

 • Ako ne želite da Windows promeni štampače kada se premeštate sa jednog mesta na drugo, pratite korake od1. do 3. i izaberite stavku Uvek koristi isti štampač kao podrazumevani, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Potrebna vam je dodatna pomoć?