Podesite pristup programu i podrazumevane vrednosti računara

Pomoću funkcije „Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara“ možete učiniti aplikaciju nedostupnom bez njenog deinstaliranja. Možete i da postavite podrazumevane aplikacije za neke uobičajene aktivnosti koje će se primenjivati u svim nalozima na računaru.

Da biste počeli, otvorite stranicu Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin kontrolna tabla , a zatim dodirnite ili izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. U okviru Prikaži po: izaberite stavku Velike ikone, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Podrazumevani programi.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara.

Podešavanje pristupa programima

Ako želite da program učinite nedostupnim, a da ga ne deinstalirate, možete ga podesiti tako da se ne pojavljuje na listi na kojoj se programi obično pojavljuju.

 1. Na stranici Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara, u okviru Izbor konfiguracije dodirnite ili izaberite stavku Prilagođeno.

 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući pristup ovom programu pored programa koji želite da učinite nedostupnim, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Napomene

 • Program možete ponovo učiniti dostupnim tako što ćete ponovo potvrditi izbor u polju za potvrdu.

 • Promene koje izvršite u pristupu programu biće primenjene na sve korisnike na računaru.

 • Neki programi koji nisu Microsoft programi mogu nastaviti da prikazuju ikone čak i ako ste opozvali izbor u polju za potvrdu za taj program.

Podešavanje podrazumevanih programa

Možete da postavite podrazumevane aplikacije za neke uobičajene aktivnosti koje će se primenjivati u svim nalozima na računaru. Ali mi preporučujemo da koristite podrazumevane postavke u okviru postavki računara. Više informacija potražite na adresi Odaberite aplikacije koje Windows podrazumevano koristi.

 1. Na stranici Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara, u okviru Izbor konfiguracije izaberite nešto od ovoga:

  • Proizvođač računara: Programi koje je odabrao proizvođač računara su postavljeni kao podrazumevani. Ova opcija možda nije dostupna.

  • Microsoft Windows: Programi koje ste dobili uz operativni sistem Windows se postavljaju kao podrazumevani programi. Možete i dalje pristupiti svim ostalim programima koji su instalirani na računaru.

  • Programi koji ne pripadaju korporaciji Microsoft: Programi koji ne pripadaju korporaciji Microsoft a instalirani su na računaru će biti postavljeni kao podrazumevani programi. Pristup navedenim Microsoft programima će biti uklonjen. Međutim, možete bilo kada da vratite pristup Microsoft programima tako što ćete promeniti postavku da bude Prilagođeno.

  • Prilagođeno: Možete izabrati kombinaciju operativnog sistema Windows i programa koji ne pripadaju korporaciji Microsoft kao podrazumevane programe.

 2. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Napomene

 • Sve opcije koje su predstavljene u konfiguracijama operativnog sistema Microsoft Windows i programa koji ne pripadaju korporaciji Microsoft su dostupne u odeljku Prilagođeno.

 • Ako u odeljku „Prilagođeno“ izaberete stavku Koristi moj trenutni, trenutni podrazumevani program za tu kategoriju će se i dalje koristiti.

Potrebna vam je dodatna pomoć?