Šta treba da uradite ako Windows 8.1 instalacioni program prestane da se odaziva

Ako koristite pomoćnika ili DVD za nadogradnju na Windows 8.1, a instalacioni program prestane da se odaziva, ovo su neki od mogućih uzroka i stvari koje možete uraditi da biste rešili problem.

  • Instalacija možda i dalje radi u pozadini. Instaliranje operativnog sistema Windows 8.1 može da potraje i do dva sata. Ako ste sačekali dva sata, ponovo pokrenite računar da biste videli da li će prikazati Windows ekran dobrodošlice.

  • Računar možda ima hardver ili upravljačke programe koji nisu kompatibilni. Ako se pomoćnik za nadogradnju nije dovršio, pogledajte da li u Windows centru za kompatibilnost postoje poznate nekompatibilnosti hardvera ili softvera. Iskopčajte sav nepotreban hardver iz računara pre ponovnog pokretanja Windows 8.1 instalacionog programa.

  • Računar možda ima softver koji blokira nadogradnju. Ako imate antivirusni softver, možda ćete morati da ga deinstalirate pre nadogradnje na Windows 8.1. Preporučujemo da koristite alatke za uklanjanje koje ste dobili od proizvođača softvera, ako su dostupne. Ako koristite softver za šifrovanje, možda ćete morati da ga obustavite pre nadogradnje.

  • Možda postoji problem sa instalacionim medijumom. Za najbolje rezultate instalaciju vršite direktno iz Windows 8.1 instalacionog programa. Međutim, ako kreirate instalacioni medijum za instaliranje operativnog sistema Windows 8.1, onda preporučujemo da koristite USB fleš disk pre nego DVD. Ako morate ili više volite da koristite DVD, izaberite sporiju brzinu pisača za rezanje DVD-a – što je sporija brzina upisivanja, veće su šanse da će proces narezivanja biti uspešan.

Potrebna vam je dodatna pomoć?