Dugme za deljenje: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o dugmetu za deljenje.

Prikaži sve

Šta je to dugme za deljenje?

Dugme za deljenje je zgodno za deljenje veza, fotografija i informacija bez napuštanja aplikacije u kojoj se nalazite. U isto vreme možete deliti sa više osoba ili ažurirati celu društvenu mrežu.

Kako da otvorim dugme za deljenje?

Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
(Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

Kako da delim sadržaje pomoću dugmeta za deljenje?

 1. Otvorite aplikaciju ili fasciklu, pronađite fotografiju, vezu ili datoteku koju želite da delite, a zatim prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša na nju da biste je izabrali.

  Napomena

  • Datoteke i informacije koje se mogu deliti mogu biti različite u zavisnosti od aplikacije iz koje delite.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

 3. Tapnite ili kliknite na mrežu sa kojom želite da se povežete, kliknite na opciju „Poveži se“, a zatim pratite uputstva sa ekrana.

Mogu li da uklonim aplikacije iz dugmeta za deljenje?

Da. Dugme za deljenje automatski nabraja sve instalirane aplikacije koje mogu deliti. Ali ako ne želite da se pojavljuju određene aplikacije, možete ih ukloniti sa liste, a da ih ne deinstalirate.

Da biste uklonili aplikaciju sa liste aplikacija

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)
  Zatim tapnite ili kliknite na dugme Deli.

 2. U okviru Koristite ove aplikacije da biste delili, pronađite aplikaciju koja ne želite da se pojavljuje, zatim postavite klizač na opciju Isključeno da biste je uklonili.

Postoje li postavke dugmeta za deljenje koje mogu da menjam?

Da, možete sakriti ili obrisati listu aplikacija, osoba i uređaja sa kojima najčešće delite i možete odlučiti želite li da aplikacije koje najčešće koristite budu na vrhu liste aplikacija.

Da biste prekinuli prikazivanje aplikacija koje najčešće koristite na vrhu liste aplikacija

Aplikacije koje najčešće koristite za deljenje automatski se pojavljuju na vrhu liste aplikacija dugmeta za deljenje. Ali ovu opciju možete isključiti ako želite i sve aplikacije će biti navedene abecednim redom.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)
  Zatim tapnite ili kliknite na dugmeDeli.

 2. Tapnite ili kliknite na klizač Prikaži aplikacije koje najčešće koristim na vrhu liste aplikacija da biste ga isključili.

Da biste sakrili listu aplikacija, osoba i uređaja sa kojima najčešće delite

Aplikacije, osobe i uređaji sa kojima najčešće delite su podrazumevano navedeni zajedno da biste brzo došli do njih. Ali ovu listu možete sakriti, obrisati ili promeniti broj stavki na listi.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)
  Zatim tapnite ili kliknite na dugme Deli.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Tapnite ili kliknite na klizač Prikaži listu na koji način najčešće delim da biste ga isključili.

  • Ukoliko ne želite da sakrijete listu već da je obrišete, tapnite ili kliknite na digme Obriši listu. Broj stavki koje se pojavljuju na listi takođe možete menjati.