Deljenje datoteka i fascikli

Evo samo nekoliko od mnogobrojnih načina na koje možete deliti datoteke i fascikle u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1:

 • Koristite svoje besplatno skladište na mreži. Pomoću usluge OneDrive možete doći do svojih datoteka sa bilo kog uređaja tako da nije potrebno da ih „delite“ da biste im pristupili sa drugog računara. Kad svoje datoteke sačuvate na OneDrive, takođe možete da ih delite sa drugim ljudima tako što ćete im e-poštom poslati vezu ili dobijanjem veze koju možete da postavite na lokacijama kao što su Facebook, Twitter i LinkedIn. Više informacija o OneDrive potražite u članku Prvi koraci u usluzi OneDrive.

  Da biste datoteku ili fasciklu delili na usluzi OneDrive, pratite sledeće korake:

  1. Premestite datoteku ili fasciklu koju želite da delite na usluzi OneDrive ako već niste. Da biste to uradili, otvorite istraživač datoteka, pretražite datoteku ili fasciklu, a zatim je prevucite na OneDrive.

  2. Pritisnite i držite datoteku ili fasciklu, odnosno kliknite desnim tasterom miša na nju u OneDrive, odaberite stavku Deli sa, a zatim odaberite OneDrive.

  3. Odaberite kako želite da delite datoteku ili fasciklu. Više informacija o opcijama za deljenje u usluzi OneDrive potražite u članku Share files and folders and change permissions.

 • Koristite dugme za deljenje. U mnogim aplikacijama iz prodavnice možete deliti datoteke sa drugim ljudima pomoću dugmeta za deljenje. Na primer, da biste delili fotografiju sa nekim putem e-pošte:

  1. Otvorite aplikaciju „Fotografije“

  2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Deli.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Deli.)

  3. Dodirnite aplikaciju „Pošta“ ili kliknite na nju

  4. Unesite primaoca, dodajte poruku, a zatim kliknite na dugme Pošalji.

  Više informacija o korišćenju dugmeta za deljenje potražite u članku Pretraga, deljenje, štampanje i još toga.

 • E-pošta stiže direktno iz istraživača datoteka. Ako imate aplikaciju za e-poštu instaliranu za stone računare, datoteke ne možete da delite putem e-pošte iz istraživača datoteka. Izaberite datoteke, izaberite karticu Deljenje, a zatim stavku E-pošta. (Ili pritisnite i držite datoteke ili kliknite desnim tasterom miša na njih, odaberite stavku Pošalji na, a zatim dodirnite dugme Primalac pošte ili kliknite na njega.) Ovim se otvara vaša podrazumevana aplikacija za e-poštu i dodaju datoteke kao prilozi.

 • Deljenje datoteka preko kućne mreže ili na deljenom računaru. Da biste delili datoteke i fascikle na mreži (matična grupa, radna grupa ili domen) ili na računaru koji delite sa drugim osobama, takođe možete koristiti karticu Deljenje u istraživaču datoteka. Sledeći odeljak pruža više informacija o ovom tipu deljenja.

Prikaži sve

Deljenje datoteka preko kućne mreže ili na deljenom računaru

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

 2. Pretražite stavku, izaberite je, a zatim izaberite karticu Deljenje.

  Kartica „Deljenje“
  Kartica „Deljenje“
 3. Odaberite opciju u grupi Deljenje sa. Postoje različite opcije Deljenje sa u zavisnosti od toga da li je računar povezan sa mrežom i od toga koja je to vrsta mreže.

  • Da biste delili datoteku ili fasciklu sa određenom osobom, odaberite nalog te osobe.

  • Da biste delili sa svim članovima matične grupe, odaberite neku od opcija stavke Matična grupa. Da biste izabrali fascikle koje želite da delite sa članovima matične grupe, prevucite od desne ivice ekrana, dodirnite Postavke, a zatim dodirnite Promeni postavke računara. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.) Izaberite stavku Mreža, a zatim izaberite stavku Matična grupa.

  • Ako su opcije u grupi Deli sa nedostupne, to može da znači da ne preporučujemo deljenje lokacije koju ste izabrali. Ako treba da delite lokaciju, na primer disk ili sistemsku fasciklu, dodirnite ili izaberite opciju Napredna bezbednost.

Savet

 • Najbolje je da koristite funkciju HomeGroup za deljenje na kućnoj mreži, osim ako morate da delite sa računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows XP. Dodatnu pomoć i savete za rešavanje problema sa deljenjem datoteka putem kućne mreže potražite u članku Pronalaženje računara, uređaja i sadržaja na vašoj mreži.

Pronalaženje stavki deljenih na istom računaru

Ako računar nije deo matične grupe ili mreže, a druge osobe dele nešto u ličnim fasciklama, možete doći do deljene datoteke ili fascikle u istraživaču datoteka.

 1. Otvorite opciju „Ovaj računar“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Ovaj računar u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Ovaj računar ili kliknuti na nju.

 2. Dvaput dodirnite disk jedinicu koja ima Windows logotip na ikoni (za većinu računara to je C disk jedinica) ili dvaput kliknite na nju.

 3. Otvorite stavku Korisnici, a zatim otvorite fasciklu sa imenom osobe.

Pomoć za pronalaženje deljenih stavki na kućnoj mreži potražite u članku Pronalaženje računara, uređaja i sadržaja na vašoj mreži.

Rešavanje problema pri deljenju stavki na istom računaru

 • Ako imate problema pri deljenju datoteka i fascikli na istom računaru koji nije deo matične ili radne grupe, proverite da li svi korisnički nalozi na računaru imaju lozinke. Ako želite da sve osobe koje koriste računar mogu da otvaraju datoteke i fascikle, morate da isključite deljenje zaštićeno lozinkom.

  1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin više opcija za deljenje, a zatim dodirnuti stavku Upravljaj naprednim postavkama deljenja ili kliknuti na nju.

  2. Razvijte stavku Sve mreže, izaberite stavku Isključi deljenje zaštićeno lozinkom, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj promene ili kliknite na njega.

Dodatnu pomoć i savete za rešavanje problema sa deljenjem datoteka putem kućne mreže potražite u članku Pronalaženje računara, uređaja i sadržaja na vašoj mreži. Ako još uvek imate problema pri deljenju, možete probati da upotrebite program za rešavanje problema sa deljenim fasciklama da biste automatski pronašli i rešili neke uobičajene probleme.

 • Otvorite alatku za rešavanje problema sa deljenim fasciklama tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin rešavanje problema, dodirnuti stavku Rešavanje problema ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Pristupi deljenim datotekama i fasciklama na drugim računarima ili kliknuti na nju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?


Obratite se podršci