Prijavljivanje u operativni sistem Windows ili odjavljivanje iz njega

Kada se odjavite iz operativnog sistema Windows, sve aplikacije koje ste koristili zatvaraju se, ali se računar ne isključuje. Neko drugi se može prijaviti bez potrebe za ponovnim pokretanjem računara, ali ako neko drugi isključi računar, vaše informacije se neće izgubiti.

Takođe ne morate nužno da se odjavljujete iz operativnog sistema Windows. Umesto toga možete da zaključate računar, a druge osobe i dalje mogu da se prijavljuju na svoje naloge na ekranu za prijavljivanje.

Pogledajte video zapis o prijavljivanju i odjavljivanju. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisi Dugme „Pomoćni natpisi“.)

„Upisivanje“ i „ispisivanje“ imaju isto značenje kao i „prijavljivanje“ i „odjavljivanje“.

Meni za odjavljivanje
Dodirnite svoju sliku naloga ili kliknite na nju da biste je promenili, zaključajte računar, odjavite se ili prebacite na drugog korisnika.

Odjavljivanje iz operativnog sistema Windows

 1. Otvorite početni ekran tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nadole), a zatim dodirnite ili izaberite stavku Start.

 2. Dodirnite sliku naloga ili kliknite na nju u gornjem desnom uglu, a zatim odaberite stavku Odjavi se.

Prijavljivanje u operativni sistem Windows

 1. Brzo prevucite od donje ivice ekrana (ili pritisnite bilo koji taster ako koristite tastaturu) da biste odbacili zaključani ekran.

 2. Na ekranu za prijavljivanje se prijavite na računar pomoću metoda po vašem izboru.

Napomene

 • Ako želite da se prijavite sa nalogom različitim od onog koji je prikazan na ekranu za prijavljivanje, dodirnite dugme Nazad ili kliknite na njega i odaberite nalog. Ako vam bude zatraženo da pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Delete, to i uradite.

 • Da biste izabrali drugačiji način prijavljivanja, dodirnite ili izaberite stavku Opcije prijavljivanja da biste videli dostupne izbore.

Takođe možete da se prebacite na drugi korisnički nalog bez odjavljivanja iz operativnog sistema Windows.

Prebacivanje na drugi nalog

 • Dodirnite sliku naloga ili kliknite na nju u gornjem desnom uglu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako vidite korisnički nalog sa kojim želite da se prijavite, dodirnite taj nalog ili kliknite na njega.

  • Ako ne vidite nalog koji želite da koristite, dodirnite dugme Promeni naloge. Zatim se možete prijaviti sa nekim od postojećih naloga ili kreirati novi.

Potrebna vam je dodatna pomoć?