Video zapisi

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Snimanje video zapisa pomoću računara

Ako računar ima ugrađenu kameru ili povezanu veb kameru, za snimanje video zapisa možete da koristite ove aplikacije

Snimanje videa pomoću aplikacije „Kamera“

Iz aplikacije „Kamera“

 1. Sa početnog ekrana otvorite aplikaciju „Kamera“.

 2. Dodirnite dugme Video ili kliknite na njega Dugme „Video“ da biste počeli da snimate. Dodirnite ga ponovo ili kliknite na njega da biste zaustavili snimanje.
 3. Ako želite da pregledate video, prevucite ekran nadesno ili kliknite na strelicu nalevo.

Napomena

 • Sve fotografije i video zapisi koje snimite pomoću aplikacije „Kamera“ čuvaju se u snimcima kamere. Fasciklu Snimci kamere pronaći ćete u fascikli Slike na računaru. Ako biste hteli da napravite rezervne kopije snimaka kamere u usluzi OneDrive, pogledajte članak Skladištenje fotografija u usluzi OneDrive.

Na zaključanom ekranu

 1. Kada ste prijavljeni, a računar je zaključan, brzo prevucite nadole na zaključanom ekranu ili kliknite i prevucite nadole da biste otvorili aplikaciju „Kamera“.

 2. Dodirnite dugme Video ili kliknite na njega Dugme „Video“ da biste počeli da snimate. Dodirnite ga ponovo ili kliknite na njega da biste zaustavili snimanje.
 3. Ako želite da gledate video, prevucite ekran nadesno ili kliknite na strelicu nalevo.

 4. Ako želite da vidite ostale snimke kamere ili promenite postavke, dodirnite dugme Otključaj, prijavite se na računar i otvorite aplikaciju „Kamera“. Ako želite da isključite kameru zaključanog ekrana, pogledajte Pomoć za aplikaciju „Kamera“ i veb kamere.

Kako da promenite postavke, na primer nivoe ekspozicije

Možete da izvršite neka prilagođavanja pre snimanja video zapisa, na primer promenom ekspozicije. Druge opcije koje ćete želeti da promenite u postavkama, na primer mikrofon koji koristite. Koje opcije će se prikazati zavisi od vašeg uređaja. Na primer, videćete samo opciju za postavke video lampice ako uređaj ima blic. Više informacija o načinu promene postavki potražite u članku Pomoć za aplikaciju „Kamera“ i veb kamere.

Snimanje video zapisa pomoću aplikacije „Filmski trenuci“

Ako aplikacija „Filmski trenuci“ nije instalirana na računaru, idite ovde da biste je instalirali na računaru iz Windows prodavnice.

 1. Sa početnog ekrana otvorite aplikaciju „Filmski trenuci“.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Snimi video.

 3. Dodirnite ekran ili kliknite na njega za početak snimanja, a zatim još jednom za prestanak. Za najbolje rezultate, zadržite video zapise oko 60 sekundi ili manje.

 4. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Sad ste spremni da napravite film. Možete da dodate natpise i muziku, promenite stil i delite film direktno iz aplikacije. Više informacija potražite u članku Aplikacija Movie Moments za Windows: najčešća pitanja.

Sledeće: Pregled video zapisa