Dodir: brzo prevlačenje, dodirivanje i više od toga

Ako želite da saznate šta podrazumevamo pod brzim prevlačenjem, dodirivanjem ili drugim načinima interakcije sa operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 prilikom korišćenja dodirnog ekrana, pogledajte ovu tabelu.

Kako mi to zovemo Kako da to uradite Njegova funkcija
Kako mi to zovemo

Dodirnuti

Ilustracija dodirivanja
Kako da to uradite

Jednom dodirnite stavku.

Njegova funkcija

Otvara, bira ili aktivira ono što dodirnete. Slično kliku mišem.

Kako mi to zovemo

Pritisnuti i držati

Ilustracija pritiska i držanja
Kako da to uradite

Pritisnite prstom i držite na od prilike jedan sekund.

Njegova funkcija

Prikazuje informacije kako bi vam pomogao da saznate više o nekoj stavki ili otvara meni specifičan za to što radite. Na primer, pritisnite i zadržite pločicu na početnom ekranu da biste je prerasporedili, promenili joj veličinu ili je zakačili. Funkcioniše samo sa nekim stavkama.

Slično kliku desnim tasterom miša.

Kako mi to zovemo

Skupiti ili razvući za zumiranje

Ilustracija skupljanja za zumiranje
Kako da to uradite

Dodirnite ekran ili stavku pomoću dva ili više prstiju, a zatim približite (skupite) ili udaljite (razvucite) prste.

Njegova funkcija

Vizuelno uvećava ili umanjuje, kao kod slika ili mapa. Početni ekran je dobro mesto da to istražite.

Kako mi to zovemo

Prevući za pomeranje

Ilustracija prevlačenja za pomeranje
Kako da to uradite

Prevucite prstom na ekranu.

Njegova funkcija

Pomera se kroz sadržaj na ekranu. Slično pomeranju mišem.

Kako mi to zovemo

Prevlačenje za preraspoređivanje

Ilustracija prevlačenja za promenu rasporeda
Kako da to uradite

Pritisnite i brzo prevucite stavku u pravcu suprotnom od pravca listanja stranice, a zatim je premestite gde kod želite. (Na primer, ako biste se pomerali nalevo ili nadesno, prevucite stavku nagore ili nadole.) Kada premestite stavku na novu lokaciju, otpustite je.

Njegova funkcija

Premešta stavku. Slično prevlačenju mišem.

Kako mi to zovemo

Brzo prevući za izbor

Ilustracija brzog prevlačenja
Kako da to uradite

Kratko i brzo prevucite prstom stavku u smeru suprotnom od smera listanja stranice. Na primer:

 • Ako se stranica lista nalevo ili nadesno, brzo prevucite stavku nagore ili nadole da biste je izabrali.

 • Ako se stranica lista nagore ili nadole, brzo prevucite stavku nalevo ili nadesno da biste je izabrali.

Njegova funkcija

Bira stavku i često prikazuje komande aplikacije. Aplikacija „Pošta“ je dobro mesto da to istražite.

Kako mi to zovemo

Brzo prevucite ili prevucite sa ivice ekrana

Ilustracija brzog prevlačenja sa ivice ekrana prema sredini
Kako da to uradite

Brzo prevucite prstom sa ivice ekrana ili prevucite preko ekrana bez dizanja prsta.

Njegova funkcija
 • Otvorite dugmad („Pretraži“, „Deli“, „Start“, „Uređaji“, „Postavke“). Prevucite prstom od desne ivice nalevo.

 • Otvorite nedavno korišćenu aplikaciju. Prevucite prstom od leve ivice nadesno. Nastavite da prevlačite da biste se prebacivali između svih nedavno korišćenih aplikacija.

 • Otvorite još jednu aplikaciju u isto vreme. Prevucite prstom sa leve ivice nadesno bez podizanja prsta i vucite aplikaciju dok se ne pojavi razdelnik. Zatim premestite aplikaciju gde želite i prevucite razdelnik da biste prilagodili veličinu aplikacije.

 • Pogledajte listu nedavno korišćenih aplikacija. Prevucite prstom sa leve ivice bez podizanja prsta, a zatim gurnite aplikaciju nazad ka levoj ivici.

 • Prikažite komande za trenutne aplikacije, kao što su „Novo“ i „Osveži“. Brzo prevucite prstom sa gornje ili donje ivice.

 • Zatvorite aplikaciju. Prevucite prstom nadole sa gornje ivice bez podizanja prsta, a zatim prevucite aplikaciju na dno ekrana.

Kako mi to zovemo

Rotirati

Ilustracija dva prsta i strelica koja pokazuje da prsti okreću objekat
Kako da to uradite

Stavite dva ili više prstiju na stavku, a zatim okrenite ruku.

Njegova funkcija

Rotira stavke u smeru u kojem okrećete ruku. Samo neke stavke mogu da se rotiraju.

Da biste proverili da li imate ekran osetljiv na dodir

Ekran mora biti osetljiv na dodir da biste koristili ove interakcije.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Informacije o računaru.

Da biste proverili rezoluciju ekrana

Rezolucija ekrana mora biti barem 1024 x 768 da biste na ekranu imali više prozora i aplikacija u isto vreme.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Ekran.

Da biste saznali kako se izvršavaju slični zadaci pomoću miša i tastature, pogledajte članak Miš i tastatura: Šta je novo. Više informacija o korišćenju novih funkcija potražite u članku Uputstvo za snalaženje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?