Rešavanje problema sa OneDrive sinhronizacijom

Ako koristite OneDrive u usluzi Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, i imate problema sa datotekama koje se ne otpremaju ili preuzimaju, isprobajte ove korake za rešavanje problema. Ako koristite OneDrive aplikaciju za računare u Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista, pogledajte Problemu u sinhronizaciji u okviru aplikacija OneDrive za radnu površinu.

Napomena

 • Ako dobijete sledeću poruku, ne morate ništa da radite: „Proveravamo sve vaše datoteke da bismo se uverili da su ažurne na ovom računaru“. Ovo može potraati ako imate mnogo datoteka“. Usluga OneDrive je otkrila mogući problem i automatski ga otklanja.

Prikaži sve

Konfigurisanje usluge OneDrive da proveri promene

Možda postoji privremeni problem sa uslugom OneDrive i ona nije otkrila vašu promenu.

 • U aplikaciji OneDrive brzo prevucite nagore ili kliknite desnim tasterom miša. Dodirnite ili izaberite opciju Sinhronizuj.

  - ili -

  U istraživaču datoteka pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na OneDrive u levom oknu, a zatim odaberite stavku Sinhronizuj.

Uverite se da niste pauzirali sinhronizovanje

 1. Otvorite OneDrive aplikaciju.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije, a zatim uključite opciju Sinhronizuj datoteke.

Ako koristite ograničenu internet vezu, uverite se da ste dozvolili da OneDrive koristi vezu

Ako vam dobavljač internet usluga naplaćuje za iznos podataka koje koristite, možda ste isključili postavku za otpremanje i preuzimanje datoteka preko ograničenih veza.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Ograničene veze, a zatim postavite postavku na Uključeno.

Prikaz detalja o problemima sa datotekom, fasciklom ili nalogom koji možda sprečavaju sinhronizaciju

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive tako što ćete dodirnuti ili kliknuti na pločicu programa na početnom ekranu.

 2. Potražite poruku na vrhu ekrana ili u gornjem desnom uglu.

 3. Dodirnite ili kliknite na tekst greške ili na dugme Prikaz detalja.

 4. Pogledajte više informacija o problemu i o tome koje datoteke nije moguće otpremiti ili preuzeti. Pratite sve korake koji se pojave.

Napomena

 • U istraživaču datoteka, datoteke za koje je sinhronizacija stala, pojaviće se sa ikonom duple strelice koja ne nestaje. Sve stavke koje imaju problem pojaviće se sa ikonom greške. Da biste videli više informacija o problemu, pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim odaberite Prikaži probleme sinhronizacije.

Uverite se da ste instalirali sve dostupne ispravke za Windows

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Windows Update, a zatim dodirnite ili izaberite Proveri sada.

Ako imate problema sa traženjem ili instaliranjem ispravki, pogledajte Windows Update: najčešća pitanja.

Uverite se da je pokrenut OneDrive Sync Engine Host

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Menadžer zadataka, a zatim u rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Menadžer zadataka.

 3. Ako na vrhu prozora ne vidite kartice, dodirnite ili izaberite stavku Više detalja.

 4. Na kartici Procesi, u okviru Procesi u pozadini, uverite se da se pojavljuje OneDrive Sync Engine Host.

Ako se ne pojavi, sledite ove korake:

 1. Otvorite istraživač datoteka, pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na OneDrive u levom oknu.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Svojstva, a zatim dodirnite ili izaberite karticu Bezbednost.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Napredne postavke.

 4. Na kartici Dozvole uverite se da se pojavljuju stavke SISTEM administrator i Microsoft nalog, a da je opcija Pristup za sve Puna kontrola.

 5. Ako ne vidite Microsoft nalog, dodirnite ili izaberite stavku Dodaj.

 6. U prozoru Unos dozvole za OneDrive prozor, dodirnite ili izaberite Izaberi principal.

 7. Unesite Microsoft nalog, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega. Vaš Microsoft nalog bi trebalo da se pojavi pored stavke Principal.

 8. Uverite se da je opcija Tip postavljena na vrednost Dozvoli a Primenjuje se na vrednost Ova fascikla, potfascikle i datoteke.

 9. U okviru Osnovne dozvole izaberite stavku Puna kontrola, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 10. U prozoru Napredne postavke bezbednosti za OneDrive izaberite stavku Zameni sve dozvole podređenih objekata sa nasleđenim dozvolama iz ovog objekta, a zatim dodirnite dugme Primeni i dugme U redu ili kliknite na njega. Vaš Microsoft nalog bi trebalo sada da se pojavi na kartici Bezbednost.

 11. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo pokrenite računar.

 12. Ponovo se prijavite na računar, sačekajte nekoliko minuta, a zatim proverite da li je pokrenut OneDrive Sync Engine Host proces.

Napomena

Potrebna vam je dodatna pomoć?