TV i filmovi

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Aplikacija „Video“

Napomena

 • Neke od ovih funkcija, kao što je mogućnost reprodukcije i pauziranja bez otvaranja aplikacije „Video“ dostupne su samo u izdanjima Windows 8.1 Update i Windows RT 8.1 Update. Više informacija potražite u članku Instalirajte ispravku za Windows 8.1 (KB 2919355).

Aplikaciju „Video“ možete da koristite za gledanje svih video sadržaja koje već imate na računaru.

Napomena

 • Ako ste na radnoj površini i otvorite datoteku video zapisa, ona će na većini računara početi da se reprodukuje u programu Windows Media Player. Ako ipak želite da video zapise otvarate u aplikaciji „Video“ ili nekom drugom programu, kliknite desnim tasterom miša na video zapis ili ga dodirnite i držite, izaberite stavku Otvori koristeći, a zatim stavku Odaberi podrazumevani program.

Gledanje video zapisa koji su na računaru

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite upit video, a zatim izaberite stavku Video.

 3. Prevlačite prstom ili listajte nalevo da biste videli svoje lične video zapise.

 4. Dodirnite video zapis ili kliknite na njega da biste ga pogledali.

Savet

 • Da biste brzo pronašli video, u gornjem levom uglu dodirnite dugme za pretragu ili kliknite na njega. Druga mogućnost je da dodirnete stavku lični video zapisi i da zatim uz pomoć strelica pored stavki lični video zapisi i datum dodavanja sortirate i filtrirate listu.

Kontrola reprodukcije

 • Ako želite da pauzirate video zapis, dodirnite ekran ili pomerite miša, a zatim pritisnite dugme Pauziraj. Takođe možete da pauzirate video, promenite jačinu tona i prilagodite ostale opcije za reprodukciju tako što ćete brzo prevući prstom od dna ekrana ili kliknuti desnim tasterom miša na bilo koji deo ekrana.

Savet

 • Ako sa radne površine gledate neki video zapis u aplikaciji „Video“, možete da reprodukujete i pauzirate video zapise bez potrebe da ponovo otvarate aplikaciju „Video“. Uvek možete da postavite pokazivač miša na dugme aplikacije „Video“ na traci zadataka, ili da koristite tastere za medijske sadržaje na tastaturi ili dugmad za jačinu tona na samom uređaju.

Dodavanje video zapisa sa različitih lokacija

Kada prvi put otvorite aplikaciju „Video“, ona će automatski pronaći datoteke video zapisa uskladištene u fascikli „Video zapisi“. Ako ne vidite sve svoje video zapise, možda se datoteke nalaze na nekoj drugoj lokaciji na računaru koju aplikacija „Video“ ne skenira automatski. Evo kako možete da dodate video zapise:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite upit Radna površina, a zatim izaberite stavku Radna površina.

 3. Na traci zadataka dodirnite ikonu „Istraživač datoteka“ ili kliknite na nju.

 4. Dodirnite dugme Prikaz ili kliknite na njega, izaberite stavku Okno za navigaciju, a zatim stavku Prikaži biblioteke.

 5. U dijalogu Biblioteke izaberite stavku Video snimci.

 6. Dodirnite dugme Upravljaj ili kliknite na njega.

 7. Dodirnite dugme Upravljaj bibliotekom ili kliknite na njega.

 8. Dodirnite dugme Dodaj ili kliknite na njega.

 9. Dodirnite fasciklu u kojoj se nalaze video zapisi ili kliknite na nju, a zatim dodirnite dugme Uključi fasciklu ili kliknite na njega.

 10. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo pokrenite aplikaciju „Video“.

Napomena

 • Ako su video zapisi uskladišteni na spoljašnjem čvrstom disku, potrebno je da ih kopirate u fasciklu „Video zapisi“ da biste mogli da ih pogledate u aplikaciji „Video“.