Kucanje preko tastature na ekranu (OSK)

Postoji nekoliko različitih vrsta tastatura. Najuobičajenija je fizička, spoljna tastatura koju priključujete na računar.

Windows takođe ima tastaturu na ekranu, alatku za jednostavan pristup. Za navigaciju po računaru i unos teksta možete da koristite tastaturu na ekranu umesto da se oslanjate na fizičku tastaturu. Nije vam potreban ekran osetljiv na dodir da biste koristili tastaturu na ekranu. Tastatura na ekranu prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Izaberite tastere pomoću miša ili drugog pokazivačkog uređaja ili koristite jedan fizički taster ili grupu tastera da biste prošli kroz tastere na ekranu.

Napomena

 • Računar sa ekranom osetljivim na dodir ima i tastatura na ekranu osetljivom na dodir. Kada koristite Windows računar sa ekranom osetljivim na dodir, dodirnite polje za tekst ili drugu oblast u kojoj možete da kucate i pojaviće se tastatura na ekranu osetljivom na dodir. Više informacija o tastaturi na ekranu osetljivom na dodir potražite u članku Korišćenje tastature na ekranu osetljivom na dodir.

Otvaranje tastature na ekranu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Tastatura na ekranu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Tastatura na ekranu.

  Na ekranu se pojavljuje tastatura koja se može koristiti za kretanje po računaru i unos teksta. Tastatura ostaje na ekranu sve dok je ne zatvorite.

Napomena

 • Da biste otvorili tastaturu na ekranu preko ekrana za prijavljivanje, u donjem levom uglu ekrana za prijavljivanje dodirnite dugme Jednostavan pristup ili kliknite na njega Dugme „Jednostavan pristup“, a zatim dodirnite ili izaberite Tastatura na ekranu.

Promena načina unosa informacija na tastaturi na ekranu

 • Kada je tastatura na ekranu otvorena, dodirnite OSK taster Opcije, a zatim izaberite željene opcije:

  • Koristi klik zvuk. Koristite ovu opciju ako želite da čujete zvuk kada pritisnete taster.

  • Prikaži tastere da bi se lakše kretalo po ekranu. Koristite ovu opciju ako želite da tasteri svetle dok kucate.

  • Uključi numeričku tastaturu Koristite ovu opciju da razvijete tastaturu na ekranu tako da numerička tastatura bude prikazana.

  • Klikni na tastere. Koristite ovaj režim ako želite da dodirnete ili kliknete na tastere na ekranu da biste uneli tekst.

  • Zadrži pokazivač iznad tastera. Koristite ovaj režim ako koristite miš ili palicu za igru da biste postavili pokazivač na taster. Znakovi na koje postavite pokazivač unose se automatski kada zadržite pokazivač iznad njih neko određeno vreme.

  • Skeniraj kroz tastere. Koristite ovaj režim ako želite da tastatura na ekranu konstantno skenira tastaturu. Režim skeniranja ističe oblasti u kojima možete da otkucate znakove tastature tako što ćete pritisnuti tastersku prečicu, upotrebiti prekidački ulazni uređaj ili uređaj koji simulira klik miša.

  • Koristi predviđanje teksta. Koristite ovu opciju ako želite da vam tastatura na ekranu predlaže reči dok kucate tako da ne morate da otkucate svaku reč u potpunosti.

  Napomene

  • Predviđanje teksta dostupno je za engleski, francuski, italijanski, nemački i španski. Ako želite da koristite neki od tih jezika, a on nije instaliran, instalirajte jezičke datoteke za taj jezik.

  • Ako koristite režim zadržavanja ili režim skeniranja i slučajno umanjite tastaturu na ekranu, možete je vratiti u prethodno stanje tako što ćete na traci zadataka postaviti pokazivač na nju (za režim zadržavanja) ili pritisnuti taster za skeniranje (za režim skeniranja).

  • Ako umanjite tastaturu na ekranu i prebacite se na početni ekran ili u aplikaciju u režimu celog ekrana, nećete moći da pristupite tastaturi na ekranu. Najpre otvorite tastaturu na ekranu, a zatim idite na početni ekran ili u aplikaciju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?