Otključavanje disk jedinice zaštićene pomoću funkcije BitLocker

Možete da koristite BitLocker šifrovanje disk jedinica da biste zaštitili disk jedinicu operativnog sistema (disk jedinicu na kojoj je instaliran operativni sistem Windows), fiksnu disk jedinicu sa podacima (kao što je interni čvrsti disk) ili prenosnu disk jedinicu sa podacima (kao što je USB fleš disk). Otključavanje šifrovane disk jedinice zavisi od dve stvari:

 • Vrste disk jedinice.

 • Vrste metoda otključavanja koji odaberete pri podešavanju operativnog sistema BitLocker na disk jedinici.

Prikaži sve

Otključavanje disk jedinice operativnog sistema

Ako ste uključili funkciju BitLocker za disk jedinicu sa operativnim sistemom, biće vam zatraženo da unesete BitLocker PIN ili lozinku ili da umetnete USB fleš disk koji sadrži ključ za pokretanje pri uključivanju računara. Potrebno je da to uradite da biste mogli da se prijavite.

 • Unesite BitLocker PIN kôd ili lozinku i pritisnite taster ENTER.

  Možete i da umetnete pametnu karticu (poznatu i kao bezbednosna kartica), unesete PIN kôd pametne kartice i pritisnete taster ENTER.

Otključavanje fiksne disk jedinice sa podacima

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Računar u polje za pretragu, dodirnuti stavku Aplikacije ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Računar ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite dvaput ili kliknite dvaput na disk jedinicu koju želite da otključate.

 3. Unesite BitLocker lozinku, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otključaj.

  Možete i da umetnete pametnu karticu, dodirnete ili izaberete stavku Još opcija, izaberete stavku Koristi pametnu karticu, unesete PIN kôd pametne kartice i pritisnete taster ENTER.

Napomena

 • Ako uključite funkciju BitLocker za disk jedinicu operativnog sistema, možete da podesite fiksnu disk jedinicu sa podacima zaštićenu pomoću funkcijeBitLocker da se automatski otključa pri pokretanju operativnog sistema Windows.

  Otvorite BitLocker šifrovanje disk jedinice tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti BitLocker u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku BitLocker šifrovanje disk jedinice ili kliknuti na nju. Odaberite disk jedinicu koju želite da otključate automatski, a zatim izaberite stavku Uključi automatsko otključavanje. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Otključavanje prenosne disk jedinice sa podacima

 1. Umetnite disk jedinicu u USB port na računaru.

 2. Dodirnite ili kliknite na poruku Otključaj disk jedinicu.

 3. Unesite BitLocker lozinku, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otključaj.

  Možete i da umetnete pametnu karticu, dodirnete ili izaberete stavku Još opcija, a zatim stavku Koristi pametnu karticu, unesete PIN kôd pametne kartice i pritisnete taster ENTER.

Napomena

 • Možete da podesite prenosnu disk jedinicu sa podacima zaštićenu pomoću funkcije BitLocker da se automatski otključa pri pokretanju operativnog sistema Windows. Umetnite prenosnu disk jedinicu koju želite da otključate automatski, dodirnite ili izaberite stavku Još opcija, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski otključaj na ovom računaru. (Biće potrebno da otključate disk jedinicu poslednji put pre nego što automatsko otključavanje bude uspostavljeno.)

Napomene

 • BitLocker šifrovanje disk jedinice dostupno je samo u izdanjima Windows 8 Pro i Windows 8 Enterprise.

 • BitLocker zaštitu možete da obustavite trenutno (na primer da biste instalirali softver koji bi funkcija BitLocker mogla da blokira), a možete i da isključite funkciju BitLocker, čime se disk jedinica dešifruje i time više nije zaštićena. Više informacija potražite u članku Zaštita datoteka pomoću funkcije BitLocker.

Potrebna vam je dodatna pomoć?