Otključavanje ili deblokiranje uređaja za mobilnu vezu širokog propusnog opsega

Evo šta da uradite ako vam je uređaj za mobilnu vezu širokog propusnog opsega zaključan ili blokiran.

Otključavanje uređaja za mobilnu vezu širokog propusnog opsega

Ako uređaj za mobilnu vezu širokog propusnog opsega ima PIN, uređaj se automatski zaključava kada isključite računar, uđete u režim hibernacije ili uklonite uređaj iz računara. Kada sledeći put pokrenete računar, vratite ga iz stanja hibernacije ili ubacite uređaj, status će biti Uređaj je zaključan. Sledite ove korake da biste ga otključali:

  1. Prikažite listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže (Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže) ili kliknuti na nju.

  2. Dodirnite ime mobilne veze širokog propusnog opsega ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Poveži ili kliknite na njega.

  3. Unesite PIN, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Deblokiranje uređaja za mobilnu vezu širokog propusnog opsega

Kada je uređaj za mobilnu vezu širokog propusnog opsega blokiran, ne možete da ga otključate pomoću PIN-a. Status uređaja će imati vrednost Blokirano. Da biste deblokirali uređaj, morate da unesete ključ za deblokiranje PIN koda (često se naziva PUK) koji dobijate od dobavljača mobilne veze širokog propusnog opsega. Tokom procesa deblokiranja moraćete da napravite i novi PIN. Sledite ove korake da biste deblokirali uređaj:

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega ili kliknite na njega.

  3. Dodirnite ili izaberite stavku Deblokiraj PIN.

  4. Unesite ključ za deblokiranje PIN koda (PUK), unesite i potvrdite novi PIN, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Završi.

Potrebna vam je dodatna pomoć?