Kako se sinhronizuju Google usluge sa operativnim sistemom Windows

Od 30. januara 2013. Google ne podržava nove EAS (Exchange ActiveSync) veze u nekim slučajevima. EAS predstavlja tehnologiju koja vam pomaže da sinhronizujete e-poštu, kalendar i kontakte na više uređaja (kao što su stoni računar, laptop i tablet). To znači da će se od 30. januara 2013. Google usluge koje možete da sinhronizujete sa računarima koji rade pod operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1 i način na koji ih sinhronizujete promeniti.

Da biste sinhronizovali e-poštu i kontakte, moraćete da uklonite postojeće Google naloge i ponovo ih povežete. Važno je imati na umu da ukoliko imate više Google naloga, kontakte možete preuzeti samo za jedan nalog. Više nećete moći da sinhronizujete Google kalendar pomoću aplikacije „Kalendar“, ali događaje možete videti tako što ćete ih premestiti na veb lokaciju Outlook.com. Više informacija potražite u članku Kako da pregledate Google događaje u aplikaciji „Kalendar“.

Sinhronizovanje e-pošte

 1. Ako imate radne verzije e-poruka, pre nego što ponovo povežete poštu, možete ih kopirati i nalepiti u odvojenu datoteku (kao što je aplikacija za obradu teksta) i sačuvati je.

 2. U aplikaciji „Pošta“ potražite Gmail nalog koji ima obaveštenje Zahteva pažnju, dodirnite ili kliknite na njega i pratite uputstva na ekranu.

Sinhronizovanje kontakata

Postoje dva načina da sinhronizujete kontakte – iz aplikacije „Pošta“ ili iz aplikacije „Osobe“.

 • Iz aplikacije „Pošta“. Ako ponovo povezujete e-poštu u aplikaciji „Pošta“ pomoću prethodno opisanog metoda, možda ćete videti i poruku koja ukazuje na to da možete dodati Google kontakte. Ako je vidite, unesite e-adresu i lozinku za Google nalog iz kojeg želite da sinhronizujete kontakte (ne zaboravite da možete da sinhronizujete kontakte samo za jedan nalog) i pratite uputstva na ekranu.

 • Iz aplikacije „Osobe“. Google nalog možete ponovo povezati i iz aplikacije „Osobe“, ali prvo morate da uklonite sve naloge koji imaju obaveštenje Zahteva pažnju. Evo kako:

  1. U aplikaciji „Osobe“ brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi, potražite Gmail nalog sa obaveštenjem Zahteva pažnju, a zatim ga dodirnite ili kliknite na njega.

  3. Dodirnite ili izaberite stavku Ukloni nalog.

  Sada ste spremni da ponovo povežete Google nalog da biste sinhronizovali kontakte. Prvo proverite da li su neki drugi Google nalozi navedeni u aplikaciji „Osobe“. Ako vidite nalog i ako je to nalog iz kojeg želite da sinhronizujete kontakte, završili ste. Ako to nije nalog koji želite, evo kako da ga uklonite i dodate drugi Google nalog:

  1. Dodirnite ili izaberite Gmail nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Upravljaj ovim nalogom na mreži.

  2. Prijavite se pomoću Microsoft naloga, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Ukloni ovu vezu u potpunosti. Više informacija o Microsoft nalogu potražite u članku

  3. Sada možete da povežete željeni Google nalog sa aplikacijom „Osobe“. Više informacija o načinu na koji se to radi potražite u članku Pomoć za aplikaciju „Osobe“.

Sinhronizovanje kalendara

Više nećete moći da sinhronizujete Google kalendar pomoću aplikacije „Kalendar“ – događaje Google kalendara možete videti tako što ćete ih premestiti na veb lokaciju Outlook.com. Više informacija o načinu na koji se to radi potražite u članku Kako da pregledate Google događaje u aplikaciji „Kalendar“.

Potrebna vam je dodatna pomoć?