Puštanje protoka slika, video zapisa i muzike pomoću programa Play

Napravite fotografijama, muzici i video zapisima veće i glasnije proširenje računara tako što ćete puštati protok tih medija direktno na TV-u ili zvučnicima. Na primer, prelistajte fotografije sa odmora dok su u protoku sa računara na TV. Istovremeno reprodukujte omiljenu muziku na zvučnicima kako biste projekciju slajdova učinili još posebnijom. Ili koristite Internet Explorer 11 za protok sadržaja kao što su Facebook fotografije ili YouTube video zapisi.

Podešavanje

U zavisnosti od toga šta ste već podesili, možda ste spremni za protok. Na primer, ako imate Xbox 360 na kućnoj mreži i odabrali ste ekspresne postavke pri prvobitnom podešavanju računara, možda ste spremni za protok. U drugim slučajevima, možda ćete morati da podesite ili promenite mrežu i povežete kompatibilne uređaje.

Prikaži sve

Uveravanje da je mreža podešena

Evo nekih predloga za uveravanje da je mreža spremna.

Kućna mreža. Morate da imate podešenu kućnu mrežu. Iako nije strogo neophodno, korišćenje bežičnog rutera sa kojim povezujete sve uređaje može biti najbolje rešenje. Više informacija potražite u članku Podešavanje bežičnog rutera.

Matična grupa. Iako nije zahtev, pripadanje matičnoj grupi može da olakša deljenje između TV-a, zvučnika i računara. Kad podešavate računar sa operativnim sistemima Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, matična grupa se automatski kreira. Ako matična grupa već postoji na vašoj kućnoj mreži, možete joj se pridružiti. Više informacija potražite u članku HomeGroup od početka do kraja.

Deljenje. Uključivanje deljenja dozvoljava računaru da se poveže sa uređajima na istoj mreži. Možda ste već uključili deljenje kada ste prvi put podesili računar ili kada ste se prvi put povezali sa mrežom. Ako niste sigurni, možete da proverite da li je uključeno.

Da biste uključili deljenje za svoju mrežu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, dodirnite ime mreže ili kliknite na njega, a zatim uključite opciju Pronađi uređaje i sadržaj.

Korišćenje kompatibilnih uređaja

Nekoliko proizvođača nudi uređaje koji pružaju odlično iskustvo protoka. Drugi proizvođači ne pominju uvek u reklamama da su im uređaji kompatibilni, ali mnogi ljudi izveštavaju o odličnim iskustvima sa njima. Ako tražite novi uređaj ili želite da znate više o kompatibilnosti uređaja, obavezno pogledajte i Windows centar kompatibilnosti i Windows listu certifikovanih proizvoda. Nije uvek jednostavno znati unapred da li možete da puštate protok na određenom uređaju, pa određeno istraživanje pre nego što počnete može da umanji kasniju frustraciju.

Evo još predloga za kompatibilne uređaje.

 • Jednostavan način za početak protoka je kroz Xbox 360. Kad odaberete uređaj na kome ćete da puštate protok, bolje je da izaberete Xbox 360 nego uređaje koji su povezani sa njim.

 • Mnogi uređaji sa DLNA certifikacijom funkcionišu uz program Play. Međutim, uređaj sa tim logotipom certifikacije ne znači sam po sebi da možete da puštate protok na njemu. Uverite se da u specifikacijama za uređaj piše da ima certifikaciju prikazivača digitalnih medija (DMR).

 • Ako puštate protok direktno na TV-u ili zvučnicima, pratite uputstva koje obezbeđuje proizvođač uređaja da biste povezali uređaj sa mrežom. U mnogim slučajevima, to je podjednako jednostavno kao povezivanje uređaja sa ruterom pomoću Ethernet kabla. Kad povežete uređaj sa mrežom i uključite deljenje, Windows bi trebalo automatski da nađe uređaje koji rade uz Play.

  Da biste videli povezane uređaje

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

  2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Uređaji.

  3. Videćete uređaje na kojima možete da puštate protok u okviru stavke Play.

   U određenom broju slučajeva, uređaj koji funkcioniše uz program Play se tu ne pojavljuje. Različiti su razlozi zbog kojih se to dešava. Proverite kod proizvođača, u Windows centru za kompatibilnost i na Windows listi certifikovanih proizvoda kako biste se uverili da je uređaj kompatibilan. Ako ste sigurni da je uređaj kompatibilan, ali nije naveden u stavci „Uređaji“, možda ćete morati da ga dodate ručno ili da rešite drugi problem. Više informacija potražite u člancima Dodavanje i uklanjanje uređaja i štampača i upravljanje njima i Saveti za rešavanje problema sa funkcijom „Reprodukuj“.

Početak protoka

Protok možete da puštate iz aplikacija „Fotografije“, „Muzika“ i „Video“ koje su ugrađene u operativne sisteme Windows 8.1 i Windows RT 8.1. A možete da koristite i druge aplikacije za medije, ali oni moraju da podržavaju Play. Za protok sadržaja sa Interneta upotrebite program Internet Explorer 11. (Ne možete da puštate protok iz programa Internet Explorer 11 za stone računare.)

 1. Otvorite ono za šta želite da omogućite protok pomoću aplikacije.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Play, a zatim odaberite Play uređaj koji želite da koristite.

  Windows prikazuje samo uređaje koji mogu da reprodukuju tip sadržaja koji ste izabrali. Ako ne vidite svoj uređaj naveden, možete da dodirnete ili izaberete stavku Dodaj uređaj da biste probali da ga dodate ručno.

Ako želite da puštate protok medija iz istraživača datoteka, dodirnite ono što želite da pustite u protok ili kliknite na to. Na kartici Play u grupi Play dodirnite ili izaberite stavku Play i izaberite uređaj sa liste.

Strimovanje medija iz istraživača datoteka tako što ćete izabrati sadržaj, stavku „Reprodukuj na“ i dostupni uređaj

Napomena

 • Postoji mnoštvo sadržaja koji možete da reprodukujete iz lične kolekcije medija, kao što su muzika i filmovi koje ste sami napravili, muzika čiji ste zakonski vlasnik i sopstvene fotografije. Zakoni o autorskim pravima zabranjuju reprodukciju i emitovanje određenog sadržaja, kao što su komercijalni video zapisi. Ako imate zakonsku dozvolu za deljenje, Windows će vam dopustiti reprodukciju.

Kontrolisanje sadržaja koji se pušta u protok

Kad sadržaj počne da se reprodukuje, možete da koristite kontrole u aplikaciji ili na veb stranici. Možete da koristite i kontrole na računaru.

Na primer, koristite dugmad za jačinu zvuka na računaru da biste otvorili kontrole koje vam dozvoljavaju da promenite jačinu zvuka, pauzirate i reprodukujete i da idete napred i nazad. Ako reprodukujete više od jedne stvari na računaru, dodirnite desnu strelicu ili kliknite na nju da biste prebacili između kontrola za svaku od njih. Dodirnite ikonu aplikacije ili kliknite na nju da biste išli u tu aplikaciju. Kontrole su dostupne čak i kad je računar zaključan.

Kontrole za promenu jačine zvuka, pauziranje i reprodukciju, kao i za premotavanje unapred i unazad za sadržaj koji se trenutno reprodukuje

Ako puštate protok kroz Xbox 360 sa uređajem Kinect, možete da koristite komande glasom i pokretom.

Napomena

 • Prepoznavanje govora i komande glasom nisu dostupni na svim jezicima za Xbox 360 sa uređajem Kinect.

Zaustavljanje protoka

Protok možete da zaustavite bez prekida sadržaja koji se reprodukuje na računaru.

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Ovaj računar.

Potrebna vam je dodatna pomoć?