Ponekad je najlakše napraviti kopiju nečega pravljenjem snimka ekrana – to radi alatka za isecanje. Koristite je za čuvanje i deljenje novosti, recenzije filmova ili recepata.

Možete da uhvatite deo ili ceo ekran računara, dodate beleške, sačuvate odsečak ili da ga pošaljete e-poštom direktno iz prozora alatke za isecanje.

Prozor alatke za isecanje
Prozor alatke za isecanje

Otvaranje alatke za isecanje

 • Otvorite alatku za isecanje tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti ga nagore i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Alatka za isecanje i dodirnuti stavku Alatka za isecanje ili kliknuti na nju.

Možete da uhvatite sledeće tipove odsečaka:

 • Odsečak slobodnog oblika. Nacrtajte bilo koji oblik oko objekta prstom, pomoću miša ili olovke za tablet računar.

 • Pravougaoni odsečak. Prevlačite kursor oko objekta da biste oblikovali pravougaonik.

 • Odsečak prozora. Odaberite prozor – kao što je prozor pregledača ili dijalog.

 • Odsečak celog ekrana. Uhvatite ceo ekran.

Hvatanje odsečka

U alatki za isecanje dodirnite strelicu pored dugmeta Novo ili kliknite na nju, odaberite željenu vrstu odsečka, a zatim izaberite deo ekrana koji želite da uhvatite. Odsečak se automatski kopira u prozor alatke za isecanje.

Savet

 • Beleške možete dodati u odsečak tako što ćete pisati ili crtati na odsečku ili oko njega.

Hvatanje odsečka menija

 1. Nakon otvaranja alatke za isecanje, otvorite meni čiju sliku želite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+PrtScn.

 3. Dodirnite strelicu pored dugmeta Novo ili kliknite na nju, odaberite željenu vrstu odsečka, a zatim izaberite deo ekrana koji želite da uhvatite.

Čuvanje odsečka

 1. Kada uhvatite odsečak, dodirnite dugme Sačuvaj odsečak ili kliknite na njega.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao unesite ime, lokaciju i tip datoteke, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

Uklanjanje URL adrese

Kada uhvatite odsečak iz prozora pregledača i sačuvate ga kao HTML datoteku, URL adresa se pojavljuje ispod odsečka. Sprečavanje pojavljivanja URL adrese:

 1. Izaberite stavku Alatke, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. U dijalogu Opcije alatke za isecanje opozovite izbor u polju za potvrdu Uključi URL adrese ispod odsečaka (samo HTML), a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Deljenje odsečka

Kada uhvatite odsečak, dodirnite strelicu pored dugmeta Pošalji odsečak ili kliknite na nju, a zatim odaberite da li želite da pošaljete odsečak u telu e-poruke ili kao prilog.