Kako se koristi traka zadataka

Traku zadataka možete da prilagodite, uključujući i izgled dugmadi na traci zadataka, način na koji se ona grupišu kad otvorite više od jednog prozora, gde se nalazi traka zadataka na radnoj površini i koje će se ikone i aplikacije na njoj nalaziti. Više informacija o radnoj površini potražite u članku Radna površina.

Traka zadataka sa dugmadi trake zadataka
Traka zadataka

Korišćenje trake zadataka u aplikacijama iz Windows prodavnice

Ako koristite neku aplikaciju iz Windows prodavnice, možete i dalje da koristite traku zadataka za promenu aplikacija, odlazak na početni ekran i proveru sistemske trake poslova, kao što biste to uradili u aplikaciji za računare.

Prikaži sve

Prikaz aplikacija iz Windows prodavnice na traci zadataka

Ako želite da se vaše aplikacije iz Windows prodavnice pojave automatski na traci zadataka svaki put kada ih otvorite (ili ako želite da isključite ovu postavku), evo kako to da uradite.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim Uglovi i ivice.

 3. Dodirnite ili izaberite klizač Prikaži aplikacije iz Windows prodavnice na traci zadataka da biste ga uključili ili isključili.

Napomena

 • Zakačene aplikacije iz Windows prodavnice i dalje će se pojavljivati na traci zadataka čak i ako je isključena postavka Prikaži aplikacije iz Windows prodavnice na traci zadataka.

Prikazivanje ili skrivanje trake zadataka prilikom korišćenja aplikacije iz Windows prodavnice

 1. Pomerite pokazivač miša ispod donje ivice ekrana da biste prikazali traku zadataka. Zatim dodirnite ili kliknite na dugme, ikonu ili obaveštenje na traci zadataka.

 2. Kada završite, pomerite pokazivač miša sa donje ivice ekrana da biste sakrili traku zadataka.

Napomena

 • Traku zadataka možete da prikažete ili sakrijete samo ako koristite miš.

Kačenje aplikacije na traku zadataka

Za brz pristup sa radne površine možete da zakačite aplikaciju direktno na traku zadataka.

 • Na početnom ekranu kliknite i zadržite aplikaciju ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zakači za traku zadataka. Ovo možete da uradite i u prikazu aplikacija.
  – ili –
  Ako je aplikacija već otvorena na radnoj površini, kliknite i zadržite dugme na traci zadataka aplikacije i prevucite prst nagore dok se ne pojavi lista za prelazak (lista prečica do nedavno otvorenih datoteka, fascikli i veb lokacija). (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša na dugme aplikacije na traci zadataka.) Zatim dodirnite ili izaberite stavku Zakači ovaj program na traku zadataka.

  Kačenje aplikacije na traku zadataka
  Zakačite aplikaciju na traku zadataka za brz pristup.

Napomena

 • Da biste sa trake zadataka uklonili zakačenu aplikaciju, otvorite listu za prelazak za aplikaciju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otkači ovaj program sa trake zadataka.

Premeštanje trake zadataka

Traku zadataka obično možete da pronađete u dnu radne površine, ali možete i da je pomerite ka stranama ili na vrh radne površine. Da biste mogli da premestite traku zadataka, morate da je otključate.

Prikaži sve

Otključavanje trake zadataka

 1. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na praznu površinu trake zadataka.

 2. Ako se pored stavke Zaključaj traku zadataka nalazi oznaka potvrde, dodirnite ili izaberite stavku Zaključaj traku zadataka.

Premeštanje trake zadataka

 • Dodirnite prazan prostor na traci zadataka ili kliknite na njega, a zatim je prevucite do jedne od četiri ivice radne površine. Kada postavite traku zadataka tamo gde želite da bude, otpustite je.

  Napomene

  • Da biste zaključali traku zadataka na jednom mestu, pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci zadataka, a zatim dodirnite stavku Zaključaj traku zadataka ili kliknite na nju, tako da pojavi oznaka potvrde.

  • Da biste prikazali traku zadataka u aplikaciji iz Windows prodavnice, pomerite pokazivač miša preko ivice ekrana gde se nalazi traka zadataka.

Preraspoređivanje i prilagođavanje dugmadi na traci zadataka

Možete da promenite redosled dugmadi na traci zadataka, odaberete kako se grupišu kada je otvoreno više prozora i promenite veličinu dugmadi.

Prikaži sve

Preraspoređivanje dugmadi na traci zadataka

 • Da biste promenili redosled dugmadi aplikacija na traci zadataka, prevucite dugme sa njegove trenutne pozicije na neku drugu. Možete ih preraspoređivati koliko god često želite.

Napomena

 • Sve otvorene datoteke iz iste aplikacije su uvek zajedno grupisane, čak i ako ih niste otvorili jednu za drugom. To je tako da biste mogli u isto vreme da vidite sve preglede za tu aplikaciju.

Promena izgleda dugmadi na traci zadataka

 1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i kretanja“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Traka zadataka u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Traka zadataka i kretanje ili kliknuti na nju.

 2. Na kartici Traka zadataka izaberite jednu od opcija sa liste Dugmad trake zadataka:

  • Uvek kombinuj, sakrij oznake

   Ovo je podrazumevana postavka. Svaka aplikacija se nalazi na jednom, neobeleženom dugmetu, čak i kada je za tu aplikaciju otvoreno više od jednog prozora.

  • Kombinuj kada je traka zadataka puna

   Ova postavka prikazuje svaki prozor kao pojedinačno označeno dugme. Kada se na traci zadataka nađe previše stavki, aplikacije za koje je otvoreno više prozora će se skupiti u jedno dugme aplikacije. Dodirnite dugme ili kliknite na njega da biste videli listu otvorenih prozora.

  • Nikada ne kombinuj

   Ova postavka prikazuje svaki prozor kao zasebno, označeno dugme i nikada ih ne kombinuje bez obzira na to koliko je prozora otvoreno. Kako se više prozora i aplikacija otvara, dugmad se smanjuje i na kraju će se pomerati.

 3. Da biste koristili malu dugmad na traci zadataka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi malu dugmad na traci zadataka. Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste koristili veliku dugmad.

 4. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Prilagođavanje sistemske trake poslova

Sistemska traka poslova se nalazi na desnom kraju trake zadataka i sadrži ikone aplikacija koje pokazuju status i obaveštenja o stvarima kao što su dolazne e-poruke, ispravke i mrežna veza. Ikone i obaveštenja koja se tu pojavljuju možete da promenite.

Prikaži sve

Skrivanje ikone na sistemskoj traci poslova

 • Prevucite nagore ikonu koju želite da sakrijete na sistemskoj traci poslova.

Saveti

 • Ako na sistemsku traku poslova želite da dodate srivenu ikonu, dodirnite strelicu Prikaži skrivene ikoneStrelica „Prikaži skrivene ikone“ pored sistemske trake poslova ili kliknite na nju, a zatim prevucite ikonu koju želite da vratite na sistemsku traku poslova. Možete da prevučete koliko god želite skrivenih ikona.
 • Možete da preraspodelite ikone koje se nalaze na sistemskoj traci poslova – samo prevucite ikonu na drugo mesto.

Da biste prikazali skrivene ikone

 • Dodirnite strelicu Prikaži skrivene ikoneStrelica „Prikaži skrivene ikone“ pored sistemske trake poslova ili kliknite na nju.

Promena izgleda ikona i obaveštenja na sistemskoj traci poslova

 1. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci zadataka, a zatim dodirnite dugme Svojstva ili kliknite na njega.

 2. Dodirnite dugme Prilagodi pored stavke Sistemska traka poslova ili kliknite na njega.

 3. Za svaku ikonu izaberite neku od ovih opcija, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega:

  • Prikaži ikone i obaveštenja. Ikona se uvek nalazi na sistemskoj traci poslova trake zadataka i obaveštenja se pojavljuju.

  • Sakrij ikone i obaveštenja. Ikona je sakrivena i nećete videti obaveštenja za tu aplikaciju.

  • Prikaži samo obaveštenja. Ikona je sakrivena, ali će se obaveštenja pojaviti.

Prikaz radne površine

Dugme „Prikaži radnu površinu“ na krajnjoj desnoj strani trake zadataka možete da koristite da biste umanjili otvorene prozore i brzo stigli do radne površine. Ako koristite miš, možete da koristite i njega za pregled radne površine bez zatvaranja ili umanjivanja otvorenih prozora.

Prikaži sve

Da biste umanjili sve otvorene prozore na radnoj površini

 1. Dodirnite dugme Prikaži radnu površinu na krajnjoj desnoj strani trake zadataka ili kliknite na njega. Svi otvoreni prozori će biti umanjeni i biće otkrivena radna površina.

 2. Da biste vratili nazad prozore, opet dodirnite dugme Prikaži radnu površinu ili kliknite na njega.

Da biste uključili pregled radne površine

Ovu postavku možete da promenite samo ako koristite miš.

 • Kliknite desnim tasterom miša na dugme Prikaži radnu površinu na desnom kraju trake zadataka, a zatim kliknite na dugme Brzi prikaz radne površine.

  Desni klik na dugme „Prikaži radnu površinu“
  Koristite dugme Prikaži radnu površinu da biste je prikazali ili brzo pogledali.

Promena postavki trake zadataka za više ekrana

Ako koristite više od jednog ekrana (na primer, ako imate više od jednog monitora), možete da odlučite da li želite traku zadataka na svakom od njih i kako želite da dugmad na trakama zadataka bude raspoređena.

Prikaži sve

Da biste prikazali traku zadataka na svim ekranima

 1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i kretanja“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Traka zadataka u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Traka zadataka i kretanje ili kliknuti na nju.

 2. U okviru Više ekrana uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Prikaži traku zadataka na svim ekranima, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Da biste odabrali način prikazivanja dugmadi na traci zadataka na više ekrana

 1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i kretanja“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Traka zadataka u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Traka zadataka i kretanje ili kliknuti na nju.

 2. U okviru Više ekrana izaberite jednu od opcija sa liste Prikaži dugmad trake zadataka na, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

  • Sve trake zadataka

   Dugmad na trakama zadataka za sve otvorene prozore će biti duplirana na trakama zadataka na svim ekranima.

  • Glavna traka zadataka i traka zadataka ako je otvoren neki prozor

   Dugme trake zadataka se pojavljuje na glavnom monitoru i na traci zadataka na ekranu na kom je prozor otvoren.

  • Traka zadataka tamo gde je otvoren prozor

   Dugme trake zadataka se pojavljuje samo na ekranu na kom je prozor otvoren. Nijedno dugme nije duplirano na drugim trakama zadataka.

Potrebna vam je dodatna pomoć?