Korišćenje teksta ili vizuelnih alternativa za zvukove

U mnogim aplikacijama možete koristiti vizuelne signale umesto zvukova tako što ćete promeniti postavke računara. Evo kako:

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  2. U polje za pretragu unesite Zamena zvukova vizuelnim signalima, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zamena zvukova vizuelnim signalima.

  3. Izaberite opcije koje želite da koristite:

    • Uključite vizuelna obaveštenja za zvukove. Ova opcija zamenjuje sistemske zvukove vizuelnim signalima, tako da možete da vidite obaveštenja čak i kada ih ne čujete. Možete i da odaberete način na koji želite da vas obaveštenja za zvukove upozoravaju.

    • Uključite natpise za govorni dijalog. Uz ovu opciju Windows će prikazati tekstualne natpise umesto zvukova kako bi naznačio odigravanje aktivnosti na vašem računaru (na primer, kada dokument započne ili završi štampanje).

Potrebna vam je dodatna pomoć?