Zaštita datoteka uz pomoć šifrovanja uređaja

Šifrovanje uređaja doprinosi zaštiti računara koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1 tako što šifruje – ili „izokreće“ – vaše podatke kako bi bili bezbedni. Samo neko ko ima tačan ključ za šifrovanje (nalik na lozinku) može da ih razmrsi i pročita. Šifrovanje uređaja doprinosi sprečavanju hakera da dobiju neophodne datoteke kako bi vam ukrali lozinku. U slučaju krađe ili gubitka samog računara, šifrovanje uređaja može da spreči druge da pristupe vašim podacima čak i ako fizički ugrade vašu zaključanu disk jedinicu u drugi računar. I dalje se možete prijaviti u Windows i koristiti datoteke kao što biste i obično, čak iako je računar šifrovan.

Napomena

 • Šifrovanje uređaja je dostupno na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows RT 8.1 i na računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 8.1 i podržavaju uslugu InstantGo. InstantGo omogućava da se računar brzo probudi iz stanja spavanja sa ažuriranim aplikacijama i podacima. Dodatne detalje o tome da li šifrovanje uređaja možete da koristite na računaru potražite u informacijama koje ste dobili uz računar ili idite na veb lokaciju proizvođača.

Prikaži sve

Kako da uključim šifrovanje uređaja?

Treba da se prijavite na računar pomoću Microsoft naloga sa administratorskim dozvolama da biste koristili šifrovanje uređaja. Dodatne informacije o administratorskim dozvolama potražite u članku Standardni nalozi nasuprot administratorskim nalozima. Ako se niste prijavili pomoću Microsoft naloga ili ako nemate Microsoft nalog, a želite da ga dobijete, pratite ove korake.

Prijavljivanje pomoću Microsoft naloga

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi, a zatim stavku Prebaci se na Microsoft nalog.

Ako koristite novi računar sa novom instalacijom operativnog sistema Windows RT 8.1, šifrovanje uređaja je automatski uključeno kada se prijavite. Windows doprinosi zaštiti podataka na računaru i automatski otprema ključ za oporavak na vaš Microsoft nalog na mreži. Ključ za oporavak vam omogućava da se prijavite na računar u slučaju da dođe do zaključavanja.

Ako ste nadogradili na Windows RT 8.1 sa prethodne verzije operativnog sistema Windows, moraćete ručno da uključite šifrovanje uređaja.

Ručno uključivanje šifrovanja uređaja

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje Pretraga unesite termin šifrovanje.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke šifrovanja uređaja, a zatim sledite uputstva.

Kada treba da koristim ključ za oporavak?

Ključ za oporavak vam je potreban kada računar uđe u režim za oporavak. Nekoliko je razloga iz kojih bi to moglo da se desi. Na primer, organizacija može da ima bezbednosne smernice zasnovane na lozinci koje zaključavaju računar nakon određenog broja neuspelih pokušaja da se prijavite. Računar takođe može da uđe u režim za oporavak ako naiđe na hardver u kvaru ili neočekivanu promenu u konfiguraciji koja utiče na bezbednost. Traženjem ključa za oporavak obezbeđuje to da samo ovlašćena osoba može da otključa računar i povrati pristup šifrovanim podacima.

Dodatne informacije o ključu za oporavak i o tome kako da ga nabavite potražite u članku Ključevi za oporavak: najčešća pitanja.

Kako da napravim rezervnu kopiju ključa za oporavak?

Ako ste se prijavili uz pomoć Microsoft naloga, zaštita za računar je uključena i rezervna kopija ključa za oporavak je automatski napravljena na Microsoft nalogu na mreži. Ako želite da uskladištite još jednu kopiju ključa za oporavak, možete da je odštampate ili sačuvate kao datoteku.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje Pretraga unesite termin šifrovanje uređaja.

 3. Odaberite stavku Napravi rezervnu kopiju ključa za oporavak i pratite uputstva.

Kako da pregledam postavke šifrovanja uređaja?

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Informacije o računaru.

  Odeljak Šifrovanje uređaja se pojavljuje na dnu stranice Informacije o računaru.

Kako da isključim šifrovanje uređaja?

Nisu svi računari podešeni da vam dopuste da promenite postavke šifrovanja uređaja. Da biste utvrdili da li možete da isključite šifrovanje uređaja na računaru, pratite ove korake.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje Pretraga unesite termin šifrovanje.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke šifrovanja uređaja, a zatim sledite uputstva.

Potrebna vam je dodatna pomoć?