Korišćenje tastature na ekranu osetljivom na dodir

Pogledajte video o tome kako se koristi tastatura na ekranu osetljivom na dodir. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisiDugme „Pomoćni natpisi“ ili kliknite na njega.)

U operativnom sistemu Windows 8.1 možete koristiti različite tastature da biste ispunili svoje potrebe. Najuobičajenija je fizička, spoljna tastatura koju povezujete sa računarom. Operativni sistem Windows 8.1 takođe uključuje tastaturu na ekranu osetljivom na dodir za računare sa ekranom osetljivim na dodir.

Korišćenje tastature na ekranu osetljivom na dodir

Da biste koristili tastaturu na ekranu osetljivom na dodir, dodirnite ekran na mestu gde možete da unesete tekst i tastatura će se pojaviti. Ako ste na radnoj površini, na traci zadataka na radnoj površini dodirnite ikonu tastature na ekranu osetljivom na dodir Ikona tastature na ekranu osetljivom na dodir na traci sa zadacima da biste otvorili tastaturu na ekranu osetljivom na dodir. Da biste zatvorili tastaturu na ekranu osetljivom na dodir, dodirnite izvan okvira za tekst ili dodirnite ikonu tastature na ekranu osetljivom na dodir Zatvorite ikonu tastature, a zatim zatvorite ikonu tastature Zatvorite ikonu tastature.

Ako želite ručno da otvorite tastaturu na ekranu osetljivom na dodir (bez dodirivanja polja sa tekstom ili druge oblasti u koju možete da kucate), evo kako da to uradite:

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ikonu Tastature.

 3. Dodirnite stavku Tastatura na ekranu osetljivom na dodir i tabla za pisanje rukom.

Tastatura na ekranu osetljivom na dodir
Tastatura na ekranu osetljivom na dodir

Da biste proverili da li računar ima ekran osetljiv na dodir

Ako ne možete da otvorite tastaturu za dodir, potvrdite da računar ima ekran osetljiv na dodir. Koristite prst kako biste dodirnuli pločicu na početnom ekranu. Ako je ekran osetljiv na dodir, aplikacija će se otvoriti. Možete da koristite i miš kako biste proverili trenutne postavke sistema:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Informacije o računaru.

 3. U okviru stavke Računar proverite postavku Olovka i dodir. Tu se opisuje vrsta unosa koji ekran podržava.

Ako imate ekran na dodir, unos dodirom je podrazumevano uključen i ne može se isključiti. Ako očekujete da laptop računar ili monitor odgovori na dodir, a on ne odgovara, proverite veb lokaciju proizvođača da biste se uverili da uređaj podržava dodir i da na njemu imate instalirane pravilne upravljačke uređaje.

Promena rasporeda na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir

Da biste koristili različite rasporede tastera na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir ili da biste se prebacili na rasporede tastera na tastaturi na drugim jezicima, dodirnite ikonu tastature na ekranu osetljivom na dodir Ikona tastature na ekranu osetljivom na dodir u donjem desnom uglu tastature, a zatim dodirnite raspored tastera na tastaturi na koji biste želeli da se prebacite.
Ako stojite ili morate da držite tablet obema rukama, treba da se prebacite na tastaturu za palčeve koja odvaja tastere na obe strane ekrana, olakšavajući njihovu upotrebu. Da biste se prebacili na tastaturu za palčeve, dodirnite ikonu tastature na ekranu osetljivom na dodir Ikona tastature na ekranu osetljivom na dodir, a zatim dodirnite ikonu tastature za palčeve Ikona tastature za palčeve. Veličinu tastature za palčeve možete promeniti tako što ćete pritisnuti i prevući tri tačke pored razmaknice sa leve strane tastature.
Tastatura za palčeve
Tastatura za palčeve

Predlozi i ispravke

Prilikom korišćenja tastature na ekranu osetljivom na dodir, operativni sistem Windows vam može obezbediti predloge teksta kako biste brže uneli reči ili ispravili pravopisne greške. Da biste umetnuli predlog, dodirnite ga ili, ako je tekst istaknut, samo pritisnite razmaknicu. Da biste prebacili istaknutu reč, na razmaknici prevucite nalevo ili nadesno.

Predlozi teksta tokom kucanja e-poruke
Predlozi tastature na ekranu osetljivom na dodir

Saveti i trikovi za tastaturu na ekranu osetljivom na dodir

Evo nekoliko saveta i trikova koji će vam pomoći da na najbolji mogući način iskoristite tastaturu na ekranu osetljivom na dodir.

 • Na kraju rečenice dvaput dodirnite razmaknicu da biste umetnuli tačku i razmak. (Nije dostupno pri korišćenju uređivača metoda unosa [IME] na japanskom, pojednostavljenom kineskom, tradicionalnom kineskom i korejskom.)

 • Pritisnite i držite tastere da biste videli slične znakove. Na primer, ako pritisnete i zadržite taster „e“ otkrivaju se è, ē, é, ê, i ë. (Nije dostupno pri korišćenju IME na japanskom, pojednostavljenom kineskom i tradicionalnom kineskom.)

 • Uključite i isključite taster Caps Lock tako što ćete dvaput dodirnuti taster Shift. (Nije dostupno pri korišćenju IME na pojednostavljenom kineskom ili tradicionalnom kineskom.)

 • Brzo prevucite preko bilo kog tastera u prvom redu (red koji počinje sa QWERTY) da biste umetnuli odgovarajuće brojeve (smeštene na vrhu levo od tastera).

 • Dodirnite taster „&123“ da biste se prebacili na prikaz brojeva i simbola. Dosta brže možete naizmenično prebacivati između prikaza brojeva i simbola tako što ćete pritisnuti i držati taster „&123“, dodirnuti tastere koje želite, a zatim ih pustiti.

 • Koristite prečice na tastaturi tako što ćete dodirnuti na taster Ctrl, a zatim na neki drugi taster.

 • Ako tražite neke zabavne znakove, dodirnite na taster „Emotikon“.

Napomena

Potrebna vam je dodatna pomoć?