Prikaz informacija o sistemu

Rezime važnih informacija o računaru možete da prikažete tako što ćete na kontrolnoj tabli otvoriti opciju „Sistem“. Možete da vidite osnovne informacije o hardveru, na primer ime računara, kao i da promenite važne postavke sistema.

  • Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

Napomena

  • Većinu ovih postavki i informacija možete da prikažete i u okviru postavki računara. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim dodirnite stavku Promeni postavke računara. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.) Zatim dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Informacije o računaru.

Prikaži sve

Prikaz osnovnih informacija o računaru

Možete da pronađete prikaz rezimea osnovnih detaljna o računaru, uključujući sledeće:

  • Windows izdanje. Navodi informacije o operativnom sistemu Windows koji je pokrenut na računaru.

  • Sistem. Prikazuje tip procesora računara, instaliranu memoriju (RAM), tip sistema i mogućnosti olovke i dodira.

  • Ime računara, domen i postavke radne grupe. Prikazuje ime računara i informacije o domenu. Ove informacije možete da promenite tako što ćete dodirnuti ili izabrati stavku Promeni postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  • Windows aktivacija. Prikazuje da li je vaša kopija operativnog sistema Windows originalna, što sprečava softversku pirateriju. Da biste promenili šifru proizvoda, dodirnite ili izaberite stavku Promeni šifru proizvoda.

Promena Windows postavki sistema

Ako ste prijavljeni kao administrator, možete da promenite dodatne postavke sistema tako što ćete dodirnuti ili izabrati stavku Promeni postavke.

  • Hardver. Promenite postavke instalacije svojstava uređaja.

  • Više opcija. Pristupite naprednim postavkama performansi, korisničkog profila i pokretanja sistema.

  • Zaštita sistema. Upravljajte postavkama koje automatski kreiraju tačku vraćanja koju koristi oporavak sistema. Zaštitu sistema možete da uključite ili isključite za disk jedinice na računaru, a možete i ručno da kreirate tačke vraćanja.

  • Daljinski. Promenite postavke za daljinsku pomoć koju možete da koristite da biste pozvali nekoga da se poveže sa vašim računarom radi rešavanja problema i za udaljenu radnu površinu koju možete da koristite da biste se povezali sa udaljenim računarom.

Potrebna vam je dodatna pomoć?