Fotografije

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Prikaz i uvoz fotografija

Postoji mnogo načina da vidite svoje fotografije u operativnom sistemu Windows 8.1. Način na koji prikazujete i uređujete fotografije je isti u nekoliko aplikacija, tako da možete da koristite aplikaciju koja vam najviše odgovara. Takođe, možete da vidite više omiljenih fotografija kad ih koristite na zaključanom ekranu i na pločici „Fotografije“.

Aplikacije „Fotografije“ i OneDrive prikazuju sve fotografije u biblioteci „Slike“ i u OneDrive. Te aplikacije možete da koristite i da biste uvezli fotografije sa fotoaparata ili telefona. Za više informacija o uvozu fotografija i video zapisa pogledajte Uvoz fotografija i video zapisa sa fotoaparata, telefona ili DVD-a.

Prikaz fotografija u aplikacijama „Fotografije“, OneDrive ili „Kamera“

Te aplikacije su odlične za pregled fotografija. Fotografije se prikazuju preko celog ekrana i možete brzo da prebacujete između uređivanja i prikaza. Otvorite ove aplikacije tako što ćete dodirnuti ili izabrati njihove pločice na početnom ekranu ili tako što ćete potražiti, a zatim otvoriti aplikaciju.

Aplikacija „Fotografije“:

  • Ovu aplikaciju možete da koristite za prikaz fotografija koje su u biblioteci „Slike“ i u usluzi OneDrive. Ako želite da prebacite između OneDrive fascikli i fascikli biblioteke „Slike“, dodirnite preklopnik u gornjem levom uglu ili kliknite na njega.

  • Ako na kameri ili telefonu imate fotografije, možete koristiti ovu aplikaciju da ih uvezete.

OneDrive aplikacija:

  • Ovu aplikaciju možete koristiti za prikaz fotografija koje se nalaze u usluzi OneDrive i u biblioteci „Slike“. Ako želite da prebacite između OneDrive fascikli i fascikli biblioteke „Slike“, dodirnite preklopnik u gornjem levom uglu ili kliknite na njega.

  • Ako automatski otpremate fotografije snimljene pomoću aplikacije „Kamera“ u uslugu OneDrive, pronaći ćete ih u fascikli Snimci kamere.

Aplikacija „Kamera“:

  • Fotografije snimljene pomoću aplikacije „Kamera“ možete da pogledate u snimcima kamere. Prevucite nagore sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša da biste videli komande aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Snimci kamere.

Napomena

  • Aplikacija „Fotografije“ prikazuje fotografije u biblioteci „Slike“ na računaru. To je pre svega fascikla „Slike“, ali može uključivati i spoljne disk jedinice, deljene mrežne fascikle i ostale fascikle na računaru. Ako želite da vidite fotografije iz drugih fascikli, premestite ih u fasciklu „Slike“ ili ih dodajte u biblioteku „Slike“. Da biste saznali kako, pročitajte članak Biblioteke: najčešća pitanja.

  • Snimci kamere pojavljuju se u usluzi OneDrive samo ako automatski otpremate fotografije ili video zapise. Više informacija potražite u članku Skladištenje fotografija u usluzi OneDrive.

Personalizovanje računara pomoću fotografija

Dodajte lični pečat računaru tako što ćete koristiti omiljene fotografije kao zaključani ekran, pločicu „Fotografije“ i sliku koju crtate da biste se prijavili.

  • Zaključani ekran i pločicu „Fotografije“ možete da podesite dok prikazujete fotografiju u aplikaciji „Fotografije“. Prevucite nagore sa donje ivice ili kliknite desnim tasterom miša da biste videli komande aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Podesi kao.

  • Lozinku slike i zaključani ekran možete da izmenite iz postavki računara. Da biste saznali kako, pogledajte članak Personalizacija računara.

Sledeće: Uređivanje fotografija