Ocenjivanja vezana za godište u Windows prodavnice

Aplikacije u Windows prodavnici uključuju ocenjivanje vezano za godište koje označava tip sadržaja koji je dozvoljen u aplikaciji. Umesto ocenjivanja prodavnice, neke aplikacije mogu imati ocenjivanje koje su izvršili odbori za ocenjivanje koji pripadaju trećim stranama, poput Odbora za ocenjivanje zabavnog softvera (Entertainment Software Rating Board, ESRB) ili sistema Informacija o panevropskim igricama (Pan European Game Information, PEGI).

Dodatne informacije o sadržaju koji je dozvoljen u različitim ocenjivanjima vezanim za godište ili o odborima za ocenjivanje koji pripadaju trećim stranama potražite u članku Ocenjivanja vezana za godište i odbori za ocenjivanje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?