Šta je to fascikla AppData?

Fascikla AppData sadrži postavke aplikacije, datoteke i podatke koji se odnose na aplikacije na računaru. Fascikla je podrazumevano skrivena u istraživaču datoteka i ima tri skrivene potfascikle: „Lokalno“, „LocalLow“ i „Roming“.

  • Roming. Ova fascikla (%appdata%) sadrži podatke koji se mogu prenositi sa korisničkim profilom sa računara na računar – kao kada ste na domenu – pošto ovi podaci imaju mogućnost sinhronizacije sa serverom. Na primer, ako se prijavite na drugi računar na domenu, omiljene lokacije i obeleživači iz veb pregledača će biti dostupni.

  • Lokalno. Ova fascikla (%localappdata%) sadrži podatke koji se ne mogu premestiti sa korisničkim profilom. Ovi podaci su obično specifični za računar ili preveliki za sinhronizaciju sa serverom. Na primer, veb pregledači obično ovde skladište svoje privremene datoteke.

  • LocalLow. Ova fascikla (%appdata%/…/locallow) sadrži podatke koje nije moguće premestiti, ali takođe ima niži nivo pristupa. Na primer, ako vam je veb pregledač pokrenut u zaštićenom ili bezbednom režimu, aplikacija će moći da pristupi podacima iz fascikle LocalLow.

Aplikacije same biraju da li će podatke čuvati u fascikli „Lokalno“, „LocalLow“ ili „Roming“. Većina aplikacija za računare podrazumevano koristi fasciklu „Roming“, dok većina aplikacija Windows prodavnice podrazumevano koristi fasciklu „Lokalno“.

Upozorenje

  • Ne preporučujemo premeštanje, brisanje ili pravljenje promena u datotekama ili fasciklama u fascikli „AppData“. To bi moglo da izazove slabo pokretanje aplikacija ili potpuni prestanak rada.

Potrebna vam je dodatna pomoć?