Šta ako žični uređaj nije instaliran kako treba?

Kada sa računarom povežete uređaj, kao što je štampač, miš ili tastatura, Windows automatski pokušava da instalira odgovarajući upravljački program za uređaj. Upravljački program je softver koji uređaj koristi za rad sa računarom. Svakom uređaju je potreban upravljački program da bi radio sa računarom. Ako Windows ne može da pronađe upravljački program za uređaj, evo nekoliko predloga koje možete isprobati. Ako pokušavate da dodate bežični uređaj ili uređaj na mreži, ali ga Windows ne pronalazi, pogledajte članak Zašto Windows ne pronalazi moj Bluetooth ili drugi bežični uređaj?

Prikaži sve

Uverite se da je računar povezan sa internetom.

Windows pokušava da pronađe upravljački program uređaja na mreži, zato proverite da li imate internet vezu pre nego što probate da instalirate uređaj.

Ako i dalje imate problema sa povezivanjem sa internetom, pogledajte članak Zašto ne mogu da se povežem sa internetom?

Provera postavke ograničenih internet veza

Ako koristite ograničenu internet vezu, Windows neće preuzeti upravljačke programe uređaja ukoliko ne promenite postavku ograničene internet veze.

Preuzimanje upravljačkih programa putem ograničene internet veze

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Uređaji.

 3. Uključite opciju Preuzimaj putem ograničenih veza.

Proverite da li je uključeno automatsko ažuriranje

Windows traži najnovije upravljačke programe koristeći automatsko ažuriranje u usluzi Windows Update.

Provera automatskog ažuriranja

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows Update.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Odaberite kako će se instalirati ispravke.

 4. U okviru Važne ispravke, odaberite stavku Automatski instaliraj ispravke (preporučuje se).

Napomena

 • Usluga Windows Update je uvek uključena u operativnom sistemu Windows RT 8.1.

Provera da li postoje upravljački programi pomoću usluge Windows Update

Čak i ako već dobijate automatske ispravke, možete ručno potražiti i instalirati ažurirane upravljačke programe u opcionalnim ispravkama. Windows Update ne instalira automatski opcionalne ispravke, ali vas obaveštava kada su dostupne tako da možete odabrati da li ćete ih instalirati.

Provera da li u usluzi Windows Update postoje upravljački programi

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows Update.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prikaži detalje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke. (Ako ne vidite stavku Prikaži detalje, onda ne postoje dostupne opcionalne ispravke.)

 4. U okviru Opcionalno, dodirnite ili izaberite ispravku koju želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme Instaliraj.

  Pročitajte i prihvatite uslove licenciranja, a zatim dodirnite dugme Završi ili kliknite na njega ako ispravka to zahteva. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Napomena

  • Možda ćete morati ponovo da pokrenete računar da biste završili sa instaliranjem nekih ispravki. Sačuvajte i zatvorite sve datoteke i aplikacije pre nego što ponovo pokrenete računar kako ne biste ništa izgubili.

Instalacija softvera za uređaj

Ako Windows Update ne može da pronađe upravljački program za uređaj, potražite ga na veb lokaciji proizvođača uređaja ili umetnite disk koji ste dobili uz uređaj, a zatim pratite uputstva za instaliranje softvera.

Napomena

 • Uz mnoge upravljačke programe dobija se softver koji instalira upravljački program (koji se često naziva paket za samostalnu instalaciju).

Pokretanje programa za rešavanje problema sa hardverom i uređajima

Možete koristiti program za rešavanje problema sa hardverom i uređajima da biste otklonili problem. On proverava da li postoje uobičajeni problemi i uverava se da su novi uređaj ili hardver koji su povezani sa računarom ispravno instalirani.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Rešavanje problema, dodirnite ili izaberite stavku Rešavanje problema, a zatim stavku Hardver i zvuk.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Hardver i uređaji i pratite uputstva na ekranu. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Napomena

  • Računar mora da bude povezan sa internetom da biste preuzeli najažurnije alatke za rešavanje problema.

Traženje odgovora u Microsoft zajednici

Ako vam ovi predlozi ne pomognu da rešite problem, na stranici zajednice Hardver i upravljački programi na Windows forumu proverite da li postoje rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene uređaje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?