Koja je razlika između osnovnih i SkyDrive priloga?

Kada dodajete prilog u aplikaciji „Pošta“, možete da koristite osnovne ili SkyDrive priloge. Osnovni prilozi su verovatno ono što ste navikli da koristite. Datoteke se dodaju porukama, a osoba koja primi poruku preuzima priloženu datoteku i otvara je. Od prostora za skladištenje u prijemnom poštanskom sandučetu zavisi koliko datoteka možete da dodate, jer često postoji ograničenje koje se odnosi na to koliko velike mogu biti te datoteke.

SkyDrive prilozi se ne prilažu direktno uz poruku. Umesto toga, oni se čuvaju u usluzi SkyDrive, u novoj fascikli. Kada primite poruku sa SkyDrive prilozima, videćete pregled svih datoteka. Ako su u pitanju datoteke sa fotografijama, možete da pokrenete projekciju slajdova direktno iz poruke. Ako su u pitanju datoteke sa dokumentima, možete da otvorite datoteku, počnete da je uređujete, a promene će se automatski sačuvati. Nije potrebno da se prijavite u SkyDrive, osim ako ne želite da preuzmete veliku datoteku ili fasciklu sa datotekama. SkyDrive prilozi vam omogućavaju da kontrolišete to da li osoba koja je primila te priloge može da uređuje datoteku ili samo da je pregleda, kao i da odlučite da li druge osobe mogu da pristupe datoteci.

U nastavku sledi kratak rezime koji se odnosi na ova dva tipa priloga.

Osnovni prilozi
SkyDrive prilozi
 • Preporučena najveća ukupna veličina od 25 MB po poruci

 • Skladište se u prijemnom poštanskom sandučetu druge osobe

 • Ne postoji ograničenje o tome koliko ovakvih priloga možete da pošaljete u jednoj poruci

 • Datoteke se skladište u usluzi SkyDrive, tako da ne zauzimaju prostor prijemnog poštanskog sandučeta

 • Privlačan izgled pregleda, kao i mogućnost brzog pokretanja projekcije slajdova

 • Deljenje i uređivanje dokumenta

 • Mogućnost podešavanja postavki na osnovu kojih se određuje šta osobe mogu da rade sa datotekama (prikazuju, uređuju itd.)

Aplikacija „Pošta“ podrazumevano koristi osnove priloge. Ako imate fotografije, velike priloge ili želite osobama da omogućite da uređuju datoteku, preporučuje se da pređete na SkyDrive priloge. Evo na koji način:

 1. Na ekranu „Početak“ dodirnite ili aplikaciju Pošta ili kliknite na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Novo.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Prilozi.

 5. Pronađite datoteku koju želite da priložite, a zatim je brzo prevucite nadole ili kliknite na nju.

 6. Dodirnite dugme Priloži ili kliknite na njega.

 7. Dodirnite ili izaberite stavku Pošalji pomoću usluge SkyDrive umesto toga.

 8. Dovršite poruku, a zatim dodirnite dugme „Pošalji“ ili kliknite na njega.