Šta se dogodilo sa aplikacijama na mom računaru?

Ako ne možete da pronađete aplikaciju ili aplikaciju na radnoj površini, na primer Word, Excel ili neki drugi Office proizvod koji je instaliran na računaru, evo nekoliko stvari koje možete da probate.

Traženje aplikacije i kačenje na početni ekran

Ako neku aplikaciju obično pokrećete tako što je dodirnete ili kliknete na nju na početnom ekranu, a više ne možete tamo da je pronađete, proverite da je niste slučajno otkačili sa početnog ekrana.

Evo šta da uradite kako biste potražili neku aplikaciju i zakačili je na početni ekran:

  1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Pretraga.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Pretraga.

  2. Unesite ime aplikacije koju želite da pronađete.

  3. Ako vidite aplikaciju navedenu u rezultatima, brzo prevucite nadole preko nje ili kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Zakači na početni ekran.

Instalacija aplikacije iz Windows prodavnice

Ako se aplikacija koju posedujete ne pojavljuje u rezultatima pretrage, moguće je da je instalirana na drugom računaru a ne na tom koji koristite.

Evo šta da uradite kako biste instalirali aplikaciju koju ste kupili iz Windows prodavnice:

  1. Na početnom ekranu dodirnite stavku Prodavnica ili kliknite na nju da biste otvorili Windows prodavnicu.

  2. Brzo prevucite nadole sa gornje ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Vaše aplikacije. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom, a zatim izaberite stavku Vaše aplikacije.)

  3. Brzo prevucite prstom nadole preko aplikacija koje želite da instalirate ili kliknite desnim tasterom miša na njih, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Instaliraj.

Nabavljanje aplikacije iz prodavnice

Ako se aplikacija ne pojavljuje na listi Vaše aplikacije, to znači da ne posedujete tu aplikaciju i moraćete da je instalirate iz prodavnice.

Napomena

  • Ako ste kupili aplikaciju iz prodavnice, ali je ne vidite na listi Vaše aplikacije, proverite istoriju naplate kako biste se uverili da je plaćanje obrađeno. Aplikacije koje instalirate pre nego što se plaćanje u potpunosti obradi mogu da rade samo jedan kratak period i da nakon toga prestanu da rade. Da biste saznali više o tome kako da prikažete istoriju naplate, pogledajte Uređivanje metoda plaćanja za Windows prodavnicu i prikazivanje istorije naplate.

Aplikacija nije više dostupna

U nekim slučajevima aplikacija može biti uklonjena iz Windows prodavnice zbog kršenja uslova korišćenja. Kada se to dogodi, primićete e-poruku koja će vas obavestiti o tome da aplikacija više neće biti dostupna u Prodavnici. Aplikacija će se i dalje prikazivati na računaru ako ste je instalirali, ali neće više raditi da bi se lakše zaštitila vaša bezbednost.