Šta je to režim rada u avionu?

Režim rada u avionu je postavka koja vam omogućava da brzo isključite sve vrste bežične komunikacije na računaru. Kao što samo ime kaže, ova postavka je posebno korisna ako ste u avionu. Bežična komunikacija obuhvata Wi‑Fi, mobilnu vezu širokog propusnog opsega, Bluetooth, GPS ili GNSS, tehnologiju bliske komunikacije (NFC) i sve druge tipove bežične komunikacije.

Napomena

 • Čak i ako računar ima hardverski prekidač za režim rada u avionu, preporučujemo da umesto njega koristite sledeće korake. Neki hardverski prekidači mogu da isključe bežičnu vezu na način koji određenim aplikacijama omogućava da je bez vašeg znanja ponovo uključe.

Uključivanje ili isključivanje režima rada u avionu

 1. Prikažite listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže (Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže) ili kliknuti na nju.

 2. U odeljku Režim rada u avionu dodirnite ili izaberite kontrolu da biste je uključili ili isključili.

Napomena

 • Kada je režim rada u avionu uključen, videćete ikonu aviona (Ikona aviona) na sistemskoj traci poslova na radnoj površini.

Uključivanje pojedinačnih bežičnih uređaja kada je režim rada u avionu uključen

Kada je režim rada u avionu uključen, i dalje možete da uključite pojedinačne uređaje. Evo kako:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim stavku Režim rada u avionu.

 3. U odeljku Bežični uređaji dodirnite ili izaberite uređaje koje želite da uključite.

Šta ako se bežični uređaji ne uključe ili isključe pravilno?

Kada dodirnete preklopnik ili kliknete na njega da biste uključili ili isključili režim rada u avionu, računaru će možda biti potrebno nekoliko sekundi da uključi ili isključi svaki bežični uređaj. Ako prebrzo uključite ili isključite režim rada u avionu, ili ako ga uključite, a zatim prebacite računar u stanje spavanja pre nego što stigne da uključi ili isključi bežične uređaje, moguće je da se postavke bežičnih uređaja neće sinhronizovati sa postavkom režima rada u avionu.

Pratite sledeća uputstva da biste bežične uređaje uključili ili isključili i sinhronizovali ih sa režimom rada u avionu.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim stavku Režim rada u avionu.

 3. U odeljku Bežični uređaji uključite ili isključite sve bežične uređaje koji nisu usklađeni sa postavkom režima rada u avionu.

Upozorenje

 • Ako koristite aplikaciju koja može da uključi bežične uređaje dok je režim rada u avionu aktivan, bežični uređaji se mogu uključiti bez vašeg znanja.

Potrebna vam je dodatna pomoć?