Šta je to šifra proizvoda?

Pogledajte video koji objašnjava gde da pronađete šifru proizvoda. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisi Dugme „Pomoćni natpisi“.)

Šifra proizvoda je kôd od 25 znakova koji se koristi za aktiviranje operativnog sistema Windows. Aktivacija pomaže da se potvrdi da se Windows ne koristi na više računara nego što to uslovi licenciranja za Microsoft softver dozvoljavaju.

Šifra proizvoda nalazi se na kartici unutar kutije u kojoj ste dobili DVD sa operativnim sistemom Windows ili u e-poruci koja potvrđuje da ste kupili Windows. Šifra proizvoda izgleda ovako: ŠIFRA PROIZVODA: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX. Ako ste kupili računar sa unapred instaliranim operativnim sistemom Windows, obratite se proizvođaču računara za originalnu šifru.

Preporučuje se da sačuvate kopiju šifre proizvoda u slučaju da ikada budete morali ponovo da instalirate Windows.

Potrebna vam je dodatna pomoć?