Šta ako dođe do problema u funkciji „Istorija datoteka“?

Ako dođe do problema u funkciji „Istorija datoteka“, na radnoj površini videćete poruku koja se pojavljuje na sistemskoj traci poslova na traci poslova. Možete da dodirnete obaveštenje ili kliknete na njega da biste otvorili „Centar aktivnosti“ i rešili problem. Ako vam promakne obaveštenje, „Centar aktivnosti“ možete otvoriti na kontrolnoj tabli. Evo nekih obaveštenja koja možete videti i radnji koje možete preduzeti da biste rešili probleme.

Da biste otvorili „Centar aktivnosti“, brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Pretraga (ili ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraga), u polje za pretragu unesite Centar aktivnosti, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Centar aktivnosti.

Prikaži sve

Izbor drugačije disk jedinice „Istorija datoteka“

Ako je disk jedinica koju koristite za istoriju datoteka popunjena ili gotovo popunjena, možete da počnete ispočetka sa novom disk jedinicom ili možete da premestite postojeće datoteke na novu, veću disk jedinicu.

Prikaži sve

Izbor nove disk jedinice i kretanje ispočetka

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Postavke istorije datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Postavke istorije datoteka.

 3. Izaberite stavku Izaberi disk jedinicu.

 4. Dodirnite ili izaberite novu disk jedinicu.

Da biste izabrali novu disk jedinicu i premestili datoteke na nju

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Istorija datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Istorija datoteka.

 3. Izaberite stavku Izaberi disk jedinicu.

 4. Na stranici Promena disk jedinice „Istorija datoteka“ uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili novu spoljašnju disk jedinicu, povežite je sa računarom, osvežite stranicu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme U redu.

  • Da biste koristili mrežnu lokaciju, tapnite ili izaberite stavku Dodaj mrežnu lokaciju, potražite ili unesite lokaciju, tapnite ili izaberite stavku Izbor fascikle, a zatim tapnite ili kliknite na dugme U redu.

 5. Kad budete upitani, dodirnite dugme Da ili kliknite na njega da biste kopirali sve verzije datoteka na ovu disk jedinicu.

Napomena

 • Uverite se da na novoj disk jedinici ima dovoljno slobodnog prostora za smeštaj postojećih datoteka i novih datoteka koje ćete na kraju dodati.

Promena trajanja čuvanja datoteka na disk jedinici „Istorija datoteka“

Ako je disk jedinica za istoriju datoteka puna ili gotovo puna, možete da oslobodite deo prostora tako što ćete promeniti koliko često istorija datoteka snima datoteke i kolko dugo ih drži.

Promena vremena za koje istorija datoteka čuva datoteke

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Kontrolna tabla, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Napredne postavke.

 4. U okviru verzije:

  • Pored stavke Sačuvaj kopije datoteka dodirnite listu ili kliknite na nju i odaberite vremenski interval.

  • Pored stavke Zadrži sačuvane verzije dodirnite listu ili kliknite na nju i odaberite vremenski interval.

 5. Dodirnite dugme Sačuvaj promene ili kliknite na njega.

Napomena

 • Istorija datoteka ne briše automatski verzije datoteka starije od vremenskog intervala koji odaberete osim ako se disk jedinica popunjava i prostor je potreban za rezervne kopije novijih verzija.

Ponovo povežite disk jedinicu

Ako disk jedinica za istoriju datoteka dugo nije povezana ili nema dovoljno mesta za čuvanje privremenih verzija datoteka. Da biste i dalje čuvali kopije datoteka, morate ponovo povezati disk jedinicu „Istorija datoteka“. Priključite spoljnu disk jedinicu za istoriju datoteka ili ponovo izaberite mrežu. Možete ručno da pokrenete izradu rezervnih kopija ili da pričekate sledeće planirano pravljenje rezervne kopije.

Ručno pokretanje izrade rezervnih kopija

 1. Otvorite funkciju „Istorija datoteka“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (ili ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomeriti ga nadole i izabrati stavku Search), u polje za pretragu uneti Postavke istorije datoteka, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku Postavke istorije datoteka.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Odmah napravi rezervnu kopiju.

Ponovni izbor disk jedinice „Istorija datoteka“

Postoje greške u postavkama „Istorija datoteka“ koje se mogu otkloniti ponovnim biranjem disk jedinice „Istorija datoteka“.

Ponovni izbor disk jedinice

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Istorija datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Istorija datoteka.

 3. Izaberite stavku Izaberi disk jedinicu.

 4. Na stranici Izbor disk jedinice „Istorija datoteka“ tapnite ili kliknite na trenutnu disk jedinicu ili mrežnu lokaciju, a zatim tapnite ili kliknite na dugme U redu.

Provera postojanja grešaka na disk jedinici „Istorija datoteka“

Na disk jedinici „Istorija datoteka“ postoje greške koje se moraju otkloniti.

Popravka disk jedinice

 1. Otvorite stavku „Centar aktivnosti“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Centar aktivnosti, izabrati stavku „Postavke“, a zatim stavku Centar aktivnosti.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Popravi.

Ponovno unošenje informacija za prijavljivanje na mrežu

Postoji problem sa korisničkim imenom ili lozinkom, ili oboma. Prvo se uverite da je mrežna još uvek dostupna i da je možete koristiti. Ako je dostupna, možete ponovo uneti informacije za prijavu da biste i dalje čuvali kopije datoteka.

Da biste ponovo uneli informacije za prijavljivanje u mrežu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Istorija datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Postavke istorije datoteka.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Unos mrežnih akreditiva.

 4. U dijalogu Windows bezbednost unesite korisničko ime i lozinku, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zapamti moje akreditive, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

  Ako ne vidite dijalog Windows bezbednost , osvežite stranicu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?