Rešavanje problema sa aplikacijom

U mnogim slučajevima Windows prodavnica će vas automatski obavestiti ako dođe do problema sa aplikacijom i pokušaće da reši problem. Ako i dalje budete imali problem sa aplikacijom ili ako ne možete da otvorite prodavnicu, probajte da pokrenete Alatku za rešavanje problema sa aplikacijama. Ova alatka može automatski da identifikuje i otkloni neke probleme sa aplikacijama i prodavnicom. Program je dostupan samo na engleskom, ali radi na računarima na svim jezicima.

Ako pokretanje programa za rešavanje problema ne pomogne, evo kako da sami pokušate da rešite problem sa aplikacijom.

Napomene

 • Microsoft ne pruža tehničku podršku za aplikacije koje su kreirali drugi kompanije. Tehničku podršku ćete morati da zatražite od izdavača.

 • U nekim slučajevima aplikacija može biti uklonjena iz Windows prodavnice zbog kršenja uslova korišćenja. Kada se to dogodi, primićete e-poruku koja će vas obavestiti o tome da aplikacija više neće biti dostupna u prodavnici i ona više neće raditi na računaru.

Proverite da li je računar ažuriran.

Proverite da li su na računaru instalirane najnovije ispravke i da li antivirusni program sprečava pokretanje aplikacije. Više informacija o instaliranju ispravki za računar potražite u članku Windows Update: najčešća pitanja.

Proverite da li je Windows zaštitni zid blokirao aplikaciju.

Neke aplikacije podrazumevano blokira Windows zaštitni zid kako bi se pospešila bezbednost računara. Možda ćete morati da omogućite aplikaciji da dobija informacije kroz zaštitni zid da bi ispravno radila. Više informacija potražite u odeljku „Omogućavanje aplikaciji da dobija informacije kroz zaštitni zid“ u okviru Sve o Windows zaštitnom zidu.

Zatražite pomoć od administratora sistema.

Ako je računar deo mreže u organizaciji poput škole, vladine agencije ili poslovne organizacije, administrator sistema je možda isključio korišćenje određenih aplikacija pomoću smernica grupe. Ako mislite da vas smernice grupe sprečavaju da koristite aplikaciju koja vam je potrebna, obratite se administratoru sistema.

Proverite da li su aplikacije ažurirane.

Redovnim ažuriranjem aplikacije osigurava se njeno pravilno funkcionisanje. To možete učiniti tako što ćete proveriti da li su automatske ispravke uključene u Windows prodavnici. Više informacija potražite u članku Uključivanje automatskih ispravki.

Sinhronizacija licenci za aplikacije

Ako licenca za neku aplikaciju nije sinhronizovana sa licencom instaliranom na računaru, može doći do prestanka rada aplikacije.

Da biste sinhronizovali licence za aplikacije, uradite sledeće:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Izaberite stavku Ispravke aplikacije.

 4. Izaberite stavku Sinhronizuj licence.

Ponovno instaliranje aplikacije

Ako su vam aplikacije ažurirane i licence sinhronizovane, možete ponovo da instalirate aplikaciju kako biste probali da rešite problem.

Da biste ponovo instalirali aplikaciju, uradite sledeće:

 1. Na početnom ekranu brzo prevucite nadole do aplikacije koju želite da deinstalirate ili kliknite na nju desnim tasterom miša, izaberite stavku Deinstaliranje, a zatim izaberite Deinstaliraj.

 2. Izaberite stavku Prodavnica da biste otvorili Windows prodavnicu.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moje aplikacije.

 4. Brzo prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju koju želite da instalirate, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Instaliraj.

Napomena

 • Ako ne vidite stavku Nalog, vaš računar još uvek nema najnoviju ispravku za prodavnicu. Brzo prevucite prstom od gornje ivice ekrana nadole (ili, ako koristite miš, kliknite desnim tasterom), a zatim dodirnite ili izaberite stavku Vaše aplikacije.

Obraćanje izdavaču aplikacije

Ako i dalje nailazite na probleme sa aplikacijom, upotrebite informacije za podršku navedene na stranici sa opisom aplikacije da biste se obratili izdavaču aplikacije za pomoć.

Da biste prikazali informacije izdavača u vezi sa podrškom za aplikaciju, uradite sledeće:

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

 2. Pronađite aplikaciju, a zatim je dodirnite ili kliknite na nju.

 3. Pomerite se do odeljka „Detalji“ na stranici opisa aplikacije, a zatim dodirnite vezu za podršku za aplikaciju, ili kliknite na nju, u okviru odeljka Saznajte više Veza otvara e-poruku putem koje možete da kontaktirate podršku, odnosno koja vas upućuje na veb lokaciju za podršku.

Postavite pitanje na Windows forumu

Ako ne možete da nađete potrebne informacije od izdavača, pokušajte da postavite pitanja na Windows forumu kako biste dobili odgovore od drugih osoba koje koriste Windows.

Potrebna vam je dodatna pomoć?