Gde je kontrolna tabla?

Pogledajte video zapis o različitim načinima da pronađete i promenite postavke u operativnom sistemu Windows. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisi Dugme „Pomoćni natpisi“ ili kliknite na njega.)

U operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1 postoji nekoliko različitih načina za pronalaženje i promenu postavki: postavke računara, kontrolna tabla, dugme „Postavke“ i pretraga. Većinu postavki koje ćete želeti da promenite moguće je pronaći u postavkama računara.

Otvaranje postavki računara

 • Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

  Postavke računara
  Postavke računara

  U postavkama računara možete promeniti većinu Windows postavki, u koje spadaju, na primer, promena rezolucije ekrana, dodavanje i uklanjanje uređaja, personalizacija ekrana za zaključavanje, promena datuma i vremena i dodavanje korisničkih naloga.

Otvaranje kontrolne table

 • Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Kontrolna tabla u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Kontrolna tabla ili kliknuti na nju.

  Kontrolna tabla
  Kontrolna tabla

  Kontrolna tabla uključuje neke dodatne postavke koje ćete možda ređe koristiti, na primer prilagođavanje radne površine.

Otvaranje dugmeta „Postavke“

 • Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  U okviru dugmeta „Postavke“ naći ćete postavke, pomoć i informacije o aplikacijama, kao i nekoliko uobičajenih postavki računara – mrežnu vezu, jačinu zvuka, svetlinu, obaveštenja, napajanje i tastaturu. Ove postavke računara su iste gde god da se nalazite u operativnom sistemu Windows, ali se postavke aplikacija razlikuju za svaku aplikaciju.

Pretraga postavki

Ako niste sigurni gde se nalaze postavke koje tražite, možete pretražiti računar.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Dodirnite strelicu Strelica u pretrazi ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Postavke.
 3. U polje za pretragu unesite reč ili frazu. Ako na spisku rezultata pretrage vidite postavku koju ste tražili, dodirnite ili kliknite da biste je otvorili. Da biste videli sve rezultate termina za pretragu, dodirnite dugme PretražiDugme „Pretraži“ ili kliknite na njega da biste došli do stranice sa rezultatima pretrage. Zatim dodirnite rezultat pretrage ili kliknite na njega da biste ga otvorili.

Potrebna vam je dodatna pomoć?