Gde je upravljač uređajima?

Upravljač uređajima možete da koristite da biste videli uređaje instalirane na računaru, ažurirali softver upravljačkih programa za uređaje, proverili da li hardver radi ispravno i promenili postavke hardvera.

Otvaranje upravljača uređajima

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  2. U polje za pretragu unesite Upravljač uređajima i dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Dvaput dodirnite ili dvaput kliknite na kategoriju uređaja da biste je razvili. Ako preko imena uređaja stoji žuta ikona upozorenja Žuta ikona upozorenja koja prikazuje da verovatno postoji problem sa uređajem, možda postoji problem sa njim. Dodirnite ili izaberite uređaj, dodirnite ili izaberite stavku Radnja, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva da biste videli detalje o tom uređaju.

Ako treba da ažurirate upravljački program, pogledajte članak Preuzimanje i instalacija upravljačkih programa.

Više informacija o rešavanju problema sa zvukom računara potražite u članku Nema zvuka u operativnom sistemu Windows.

Više informacija o rešavanju problema sa uređajima koji nisu prikazani u upravljaču uređajima potražite u člancima Zašto Windows ne pronalazi moj Bluetooth ili drugi bežični uređaj? i Šta ako žični uređaj nije ispravno instaliran?

Potrebna vam je dodatna pomoć?