Gde je fascikla „Moji dokumenti“?

Ona ima novo ime. Fascikla „Moji dokumenti“ preimenovana je u „Dokumenti“ u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Takođe ćete primetiti da su fascikle „Moje slike“, „Moja muzika“ i „Moji video zapisi“ promenjene u „Slike“, „Muzika“ i „Video zapisi“. Sve ove fascikle se sada pojavljuju u okviru „Ovaj računar“ u istraživaču datoteka.

  • Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

Napomena

  • Biblioteke su podrazumevano skrivene u operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Više informacija potražite u članku Biblioteke: najčešća pitanja.

Potrebna vam je dodatna pomoć?